18 januari 2022

Ernstige zorgen over passend woonaanbod voor postbode en wijkagent

Is er voor de Zoetermeerse postbode of politieagent nog wel een passende woning te vinden in Zoetermeer? Het CDA Zoetermeer maakt zich daar ernstig zorgen over. “We zien dat de prijzen van woningen voortdurend stijgen en dat het aanbod van betaalbare woningen flinterdun is,” aldus raadslid Klaasjan de Jong. “Vooral mensen met een gemiddeld inkomen, zoals de postbode en wijkagent, dreigen de boot te missen. Dat is onverteerbaar.”

De Zoetermeerse woningmarkt zit op slot. De prijzen van huur- en koopwoningen lopen steeds verder op. En de gevolgen daarvan zijn ongelijk verdeeld. Voor mensen met een kleine beurs en zeker ook de middeninkomens, is het nauwelijks meer mogelijk om een geschikte woning te vinden. Doorstroming vanuit de sociale huursector is vrijwel onmogelijk. “Daar maakt het CDA Zoetermeer zich zorgen over. We verwachten niet dat er snel genoeg woningen bijkomen om de woonzorgen van de wijkagent en de postbode op te lossen,” zegt De Jong.

Vaart
Dat er beweging moet komen in de woningmarkt, staat voor het CDA Zoetermeer als een paal boven water. “Het college moet daar meer actie op ondernemen. We zien in Nederland tal van praktische voorbeelden van kleine en meer ingrijpende maatregelen die een gemeente kan nemen om doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen,” vertelt De Jong. “Voor mensen die heel snel een woning nodig hebben zijn flexwoningen een goede oplossing. Dat zijn tijdelijke woningen, die je alleen voor een kortere periode kunt huren. Het CDA Zoetermeer pleit al jaren voor flexwoningen en we willen dat het college van B&W nu eindelijk eens vaart zet achter het realiseren van tijdelijke woningen aan de Ruimtebaan.” 

Aanvullende maatregelen
Maar er zijn meer maatregelen nodig. “Het CDA Zoetermeer ziet graag dat het college aanvullende maatregelen neemt. Wij denken daarbij aan het invoeren van verhuispremies en het in het leven roepen van een wooncoach. Als het aan ons ligt zou de gemeente zelfs zelf betaalbare woningen kunnen gaan bouwen. Het zijn beproefde concepten uit de praktijk. We willen graag van het college horen welke maatregelen kansrijk zijn voor Zoetermeer en hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.