15 mei 2019

Geen reclame jeugdzorgaanbieders op scholen

In de gemeente Pijnacker Nootdorp houden zorgaanbieders in de jeugdzorg spreekuren op scholen. Hierbij geven zij ouders voorgedrukte verwijsbrieven voor de huisarts mee met het advies voor de desbetreffende zorgaanbieder te kiezen. Het CDA Zoetermeer vindt dit een kwalijke zaak en wil weten of dit in Zoetermeer ook gebeurt. 

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 zijn deze kosten sterk gestegen. Het CDA Zoetermeer vindt het overschrijden van jeugdzorgbudgetten zorgelijk. “Vreemd genoeg is het niet helemaal duidelijk waarom er meer gebruik wordt gemaakt van de jeugdhulp en waardoor de tekorten op de budgetten worden veroorzaakt.” aldus fractievoorzitter Véronique Frinking. “Nu blijkt dat binnen onze buurgemeente zorginstellingen lijken toe te werken naar een stijging van het gebruik van hun diensten vragen wij ons af of dit ook in Zoetermeer gebeurt. Dit zou één van de oorzaken kunnen zijn.” 

Ervaringen andere gemeenten

Het CDA Zoetermeer roept het college daarom in schriftelijke vragen op om met een onderzoek te komen. “Meerdere gemeenten hebben tekorten in de jeugdzorg, in andere gemeenten gaat het beter. Het is goed om te leren van elkaar. We kunnen ervaringen van onderzoeken in andere gemeenten gebruiken om de tekorten aan te pakken en te verminderen,” aldus Frinking. 

Spreekuren

Zo blijkt uit een onderzoek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp dat in die gemeente zorgaanbieders spreekuren houden op scholen en ouders een min of meer voorgedrukte verwijzing meegeven, die zij alleen nog even met de huisarts hoeven te bespreken. “Dit vinden wij een kwalijke zaak en wij horen graag van het college of er ook in onze gemeente dergelijke spreekuren op scholen worden gehouden. Wij vinden het van de gekke dat zorgaanbieders ouders voorgedrukte verwijsbrieven meegeven met het advies om voor deze zorgaanbieder te kiezen. Wij zijn erg benieuwd welke afspraken de gemeente heeft gemaakt met huisartsen over verwijzingen in het kader van de jeugdwet. Ook willen wij graag weten of het college bereid is om een onderzoek uit te (laten) voeren naar de oorzaken van de stijging van het gebruik van jeugd-ggz in Zoetermeer.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.