22 december 2019

Gezonder bewegen door Zoetermeer

Het CDA Zoetermeer wil dat het college bij het Rijk aandringt op een mogelijke aanpassing van de uitgangspunten voor de maximumsnelheden op rijkswegen. Naast de bereikbaarheid van de stad en een goede doorstroming van het verkeer, moet het belang van de leefomgeving een steviger plek krijgen. 

Een goede bereikbaarheid is voor Zoetermeer van essentieel belang en de A12 speelt daarin een belangrijke rol. Maar door zijn prominente ligging in de stad en de uitstoot van al het autoverkeer heeft de rijksweg ook forse impact op de omgeving. Verschillende gemeenten langs de A12 pleiten dan ook voor een verlaging van de maximumsnelheid op de A12. Daar komt nog bij dat klimaat- en energiebeleid, stikstofbeleid, fijnstofbeleid en verkeersveiligheidsbeleid een groeiend beroep doen op het belang van een schonere omgeving, en het beperken van vermijdbare overlast.

Het CDA wil dat de college een oproep doet bij het Rijk te kijken of de bestaande uitgangspunten nog wel van deze tijd zijn. Gekeken moet worden of er nieuwe richtlijnen nodig zijn waarbij zaken als klimaat, energie, stikstof, fijnstof, verkeersveiligheid en het belang van een schone leefomgeving, zijn meegewogen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.