05 maart 2022

Hier bouwt het CDA Zoetermeer

Het tekort aan betaalbare woonruimte is groot. Jongeren en starters vissen steeds achter het net en wonen langer thuis dan de generaties voor hen. Ook senioren die willen verhuizen lopen tegen belemmeringen op. Ze zitten klem, terwijl ze eigenlijk iets anders willen. Het CDA Zoetermeer gaat zorgen dat iedereen een kans krijgt op een betaalbare woning. Elk jaar komen er tenminste 1000 nieuwe woningen bij! Wij laten zien waar het CDA Zoetermeer bouwt.

De woningmarkt zit op slot en ook onze gemeente heeft een serieuze bouwopdracht. Daarbij geeft het CDA Zoetermeer prioriteit aan betaalbaarheid én leefbaarheid. ‘Meer woningen’ klinkt aardig, maar niemand wil wonen in een doodse wijk. Het is minstens zo belangrijk dat er voldoende scholen, gezondheids- en buurtcentra en speeltuinen worden aangelegd. Het CDA wil daarom betaalbare woningen voor starters, gezinnen en ouderen, mét een ‘leefbaarheidschecklist’ voor nieuwe buurten. Daarbij is duurzaam bouwen vanzelfsprekend: goed voor de samenleving en goed voor de energierekening van de nieuwe bewoners. En we bouwen tenminste de helft van alle woningen voor ouderen en jongeren, omdat daar de woningnood het grootst is.

Niemand wil wonen in een doodse wijk

Inwoners praten mee
In een zo vroeg mogelijk stadium moeten we mensen betrekken bij de totstandkoming van nieuwe projecten. Juist dan kunnen we sneller voor iedereen bereiken wat we willen, namelijk goede en betaalbare woningen. De woningbouw achter Nutricia (zie foto) vinden wij een goed voorbeeld van geslaagde samenwerking met de buurt.

Hier bouwt het CDA Zoetermeer: Ruimtebaan 
Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwoningen) is een goed middel in de strijd tegen woningnood. Ze bieden perspectief aan mensen met een acute woonvraag, die bij de normale toewijzing van woningen tussen wal en schip vallen. Denk hierbij aan starters, gebroken gezinnen, mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving. Wij willen dat er snel wordt gebouwd en dat kan door kortere procedures. Op aandringen van het CDA komen er flexwoningen aan de Ruimtebaan.

Leegstand aanpakken
We willen dat de gemeente de regie pakt op thema’s als leegstand, aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Oplossingen worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht. Verder vinden we dat mensen die in Zoetermeer werken voorrang moeten krijgen op de huizenmarkt. Als je een huis koop in Zoetermeer, moet je er ook in gaan wonen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.