15 mei 2019

Hoe plukken inwoners Zoetermeer de vruchten van regionaal samenwerken?

De opgave om te komen tot een duurzaam antwoord op onze regionale energiebehoefte kent veel uitdagingen. In tal van regio’s wordt zodoende werk gemaakt van het opstellen van regionale energiestrategieën. Het CDA breekt hierbij een lans voor de belangen van inwoners, en vraagt zich af hoe het gemeentebestuur opkomt voor de belangen van de Zoetermeerse inwoners, in het bijzonder wanneer het gaat om ontwikkelingen aan weerszijden van de gemeentegrens. 

In schriftelijke vragen aan het college vraagt het CDA aandacht voor de informatievoorziening aan mensen die wonen in Rokkeveen en Oosterheem. Raadslid Klaasjan de Jong noemt als voorbeeld de zoektocht naar windturbines in buurgemeente Lansingerland. De buurgemeente meldt in een brief aan de provincie dat zij het zoekgebied voor windturbines verlegt van Bleizo en Prisma naar andere delen van de gemeente. De Jong wil van het Zoetermeerse college weten wat de impact is voor mensen in Zoetermeer, en hoe deze informatie bij de inwoners van Zoetermeer bekend gemaakt wordt.

In het kader van de energietransitie wordt in de regio volop samengewerkt. De Jong vraagt zich af of de samenwerking nieuwe kansen biedt om inwoners nog beter te informeren en betrekken, juist ook wanneer er iets bij de buren gebeurt. Daarover wil hij graag een antwoord van het college. 

De energietransitie gaat alle Zoetermeerders aan. De Jong: met regelmaat spreek ik mensen die met spanning uitkijken naar informatie over wat er op ons afkomt. Daarom wil het CDA ook weten wanneer inwoners van Zoetermeer kennis kunnen nemen van de ideeën die de gemeente Zoetermeer heeft bij een duurzame energie voorziening, en het tijdspad waarin concrete veranderingen aan de orde zijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.