27 november 2017

‘Hulpmiddelen nog te vaak weggegooid’

ZOETERMEER – Hulpmiddelen zoals trapliften, rolstoelen of scootmobielen van ouderen of mensen met een beperking blijken nog te vaak te worden weggegooid in plaats van hergebruikt. De CDA-fractie vraagt het college van burgemeester en wethouders hoe hier in Zoetermeer mee wordt omgegaan.

   Rare situaties
CDA-fractielid Guus Liqui Lung: ‘Voor de aanvraag van bijvoorbeeld een traplift is een indicatie nodig. Overlijdt de aanvrager, dan vervalt het recht op de voorziening. We horen via de media dat dat kan leiden tot rare situaties: de traplift moet worden verwijderd, terwijl een eventuele oudere medebewoner deze nog prima kan gebruiken. De huidige regels staan dat vaak niet toe.’

   Geen verspilling zorggeld
Het CDA wil daarom weten hoe het in Zoetermeer geregeld is als een gebruiker van een hulpmiddeel overlijdt of verhuist. Liqui Lung: ‘Wij willen van het college weten wat de gemeente met een hulpmiddel doet dat niet meer nodig blijkt. Wordt onderzocht of het kan worden hergebruikt? Het mag niet zo zijn dat zorggeld wordt verspild omdat de regels dat in feite uitlokken.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.