14 februari 2021

Investeren in veilig fietsen naar de sport

Investeren in veilige fietsen naar de sport

Na zorgelijke geluiden van de sportverenigingen over de veiligheid van jeugdige fietsers in het Van Tuyllpark trok het CDA in het najaar van 2018 bij de wethouder aan de bel. Op maandag 15 februari beslist de gemeenteraad of er geld beschikbaar wordt gesteld voor de aanleg van een nieuw fietspad in het Van Tuyllpark. Wij juichen deze investering in veilig fietsen toe en zullen het raadsvoorstel steunen.

Wat is het probleem? 
Dagelijks komen er veel jongeren naar het Van Tuyllpark om te sporten. Ze komen vaak met de fiets naar de hockey en de atletiek. De sportverenigingen beklaagden zich de afgelopen jaren bij ons over de onveilige situatie voor de fietsers. Er is sprake van losliggende tegels, slechte verlichting en kruisend verkeer. Vooral in de wintermaanden leidt tot gevaarlijke situaties met jeugdige fietsers.

In de afgelopen 2 jaar is toegewerkt naar een voorstel voor een nieuw vrijliggend fietspad, dat wordt aangelegd langs de Van der Hagenstraat. Op 15 februari neemt de gemeenteraad een besluit over de financiering van het fietspad. Daarna volgt de verdere uitwerking. Onze afspraak met het college is dat het nieuwe fietspad klaar is voor het nieuwe zwembad open gaat (planning 2022). 

Wij verwachten dat wij de sportverenigingen en hun leden volgende week kunnen feliciteren met een concreet antwoord hun lang gekoesterde wens. D at betekent goed nieuws, want daarmee kunnen onze kinderen weer veilig naar de sport. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.