19 juli 2019

Landelijk verbod op lachgas zeer welkom

Regeringspartij CDA wil dat het kabinet recreatief gebruik van lachgas wettelijk aan banden legt. Samen met CDA-raadsleden uit het hele land pleit Tweede Kamerlid Anne Kuik ervoor om misbruik van lachgas aan te pakken. “We roepen de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om een wettelijk verbod op recreatief gebruik van lachgas te realiseren,” aldus Kuik.

“Slagroompatronen zijn bedoeld voor spuitbussen en niet om je hersenen af te sluiten van zuurstof,” zegt CDA-Kamerlid Anne Kuik. “Toch zien we het recreatief gebruik van lachgas toenemen. De negatieve gevolgen van het grootschalige gebruik van de partydrug worden steeds vaker zichtbaar in de samenleving. De laatste tijd zijn er meerdere verkeersongevallen geweest, ziekenhuizen zien het aantal lachgaspatiënten toenemen en de maatschappelijke onrust stijgt.”

Zoetermeer

CDA Zoetermeer onderschrijft een landelijk verbod op lachgas. “Eind mei hebben we het college al opgeroepen om zoveel mogelijk te doen om het misbruik van lachgas tegen te gaan,” aldus CDA-raadslid Esmee van Oudheusden. “Het college is daar toen niet op in gegaan. Terwijl we zien dat de problemen is Zoetermeer alleen maar groter worden. Die toenemende overlast geeft voor ons aan dat landelijke wetgeving gewenst is, het is de hoogste tijd om op landelijk niveau in te grijpen. Gezamenlijk met diverse andere gemeentelijke fracties hebben wij CDA 2e kamerlid Anne Kuik verzocht om een landelijk verbod op lachgas. Dit kan zo niet langer!"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.