07 juli 2014

Mandelabrug: van ‘lelijkste’ plek naar meest innovatieve plek van Zoetermeer

Zoetermeer - Iedere Zoetermeerder kent de Nelson Mandelabrug over de A12, die de wijken Driemanspolder en Rokkeveen met elkaar verbindt. Recent werd de brug verkozen tot één van de lelijkste plekken van Nederland. Als het aan CDA-raadslid Guus Liqui Lung ligt komt hierin binnenkort verandering. Hij ergert zich al lange tijd aan het stoffige en weinig verzorgde uiterlijk van deze Zoetermeerse blikvanger. Het reinigen van de glazen overkapping blijkt minder eenvoudig dan gedacht, maar met de inzet van Delftse robottechnologie ziet hij goede kansen om de Nelson Mandelabrug een schoner uiterlijk te bezorgen. Op 7 juli overhandigt hij samen met een aantal Delftse studenten hun bevindingen aan wethouder Rosier.

Nieuwe brug

De Nelson Mandelabrug is een 180 meter lange fiets- en voetgangersbrug die in 1992 speciaal voor de tuinbouwtentoonstelling Floriade is gebouwd. De brug vervangt een oude tuibrug uit 1973. Het ontwerp van architect J. Bak heeft een geheel glazen overkapping met blauwe en gele panelen, de kleuren van het gemeentewapen van Zoetermeer. Na de Floriade is de woonwijk Rokkeveen gerealiseerd. Heden ten dage vervult de brug een belangrijke schakel voor het lokale verkeer dat de A12 kruist, en voor alle bezoekers die gebruik maken van het toekomstige intercitystation Zoetermeer. Dagelijks maken zo’n 6000 inwoners gebruik van de Mandelabrug.

Facelift

Hoewel  de Zoetermeerse gemeenteraad in 2013 € 300.000 beschikbaar stelde voor een facelift van de Mandelabrug blijft volgens Liqui Lung de vuile glazen overkapping van de brug een doorn in het oog van velen. Voor de facelift zal er folie met afbeeldingen van de stad op de wanden van de overkapping worden geplakt en worden de trappenhuizen naar de haltes van de Randstadrail gemoderniseerd. Er bestaan ook plannen om aan weerszijde van de brug de middelste rolptrap te vervangen door een lift waardoor men minder afhankelijk is van de lift van de Randstadrail die af en toe buiten gebruik is door storingen. De pleinen aan Driemanspolder- en Rokkeveenzijde zijn inmiddels ook opgefleurd met beplanting en zijn de kantoorpanden aan Rokkeveenzijde gerenoveerd. Een doorn in het oog blijft de vuile glazen overkapping van de brug die vanwege de hoge schoonmaakkosten en organisatorische problemen niet frequent schoongemaakt kan worden. Bij een enquête die een aantal jaren geleden is uitgevoerd, is de Mandelabrug uitgeroepen tot een van de lelijkste plekken van Zoetermeer.

Onderhoud is duur en moeilijk in te plannen

In 1992 heeft Rijkswaterstaat het eigendomsrecht van de Mandelabrug inclusief onderhoud overgedragen aan de gemeente Zoetermeer. “In het originele ontwerp had de Mandelabrug glazenwassersladders die men over de brug heen kon verschuiven”, aldus Peter Verhage van de gemeente Zoetermeer die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de Mandelabrug. “Door de gewijzigde ARBO-wetgeving mocht dat systeem niet meer gebruikt worden en moesten er hoogwerkers worden ingezet. Het inplannen van een schoonmaakbeurt is echter een groter probleem. De brug hangt over de Randstadrail, A12, het spoor van de NS en de Zuidweg, waarbij er voor iedere vervoersader andere veiligheidsregels gelden. Zo mogen er geen werkzaamheden aan de brug worden uitgevoerd worden waarbij er kans bestaat dat materiaal naar beneden op het verkeer valt en kan de A12 niet zomaar afgesloten worden om de brug te reinigen. Dat wordt meestal gecombineerd met onderhoud aan de A12. Van ProRail mag er alleen tussen 3 en 5 uur ‘sochtends boven het spoor gewerkt worden. Daarna moet nog een intensieve inspectie plaatsvinden om te controleren of er niets op het spoor is blijven liggen. Het reinigen van de glazen overkapping kost de gemeente Zoetermeer daarom meer dan € 50.000 per keer. In het verleden is er ooit gekeken of we de brug niet met behulp van robots konden reinigen. Een bedrijf had een ontwerp gemaakt waarbij er op de uiteinden van de brug robotsystemen met lange armen zouden worden geplaats die als een octopus de brug moesten reinigen. Dat systeem zou meer dan € 600.000 gaan kosten”.

Meet the Mandelabot

“Als Zoetermeerder erger ik mij ook aan de vuile beglazing van de Mandelabrug en heb mij vaak afgevraagd, waarom er geen geautomatiseerde reinigingsinstallatie op de brug geplaatst is”, aldus CDA’er Liqui Lung. “Als research engineer bouw ik al jaren samen met onze studenten en promovendi robots in ons Delft Biorobotics Lab en weet dat het technisch mogelijk moet zijn om een zo’n installatie te ontwerpen. Het CDA heeft innovatie hoog in het vaandel staan, en als gemeenteraadslid vind ik dat Zoetermeer daar ook in moet investeren. Vorig jaar heb ik daarom een project opdracht voor onze studenten van de Technische Universiteit Delft (TU) en studenten van de Haagsche Hogeschool (HHS), vestiging Delft geformuleerd om uit te zoeken hoe de brug het beste met een robot, die wij de naam de Mandelabot hebben gegeven, gereinigd kan worden. Een tweedejaars projectgroep van de HHS, afdeling Werktuigbouwkunde heeft deze opdracht uitgevoerd, het resultaat van de haalbaarheidsstudie willen we graag aan wethouder Marc Rossier overhandigen. Ik zou ook graag zien dat de Mandelabot gebouwd gaat worden, en zou daarom graag op korte termijn met Zoetermeerse bedrijven en scholen een werkgroep willen starten om een aantal ontwerpen van de Mandelabot te maken waaruit onze inwoners kunnen kiezen. De fabricage van de installatie zou ik ook graag door Zoetermeerse bedrijven en opleidingen laten doen, de financiering zou door sponsoring gerealiseerd moeten worden. Dan kunnen we zeggen:

De Mandelabot: van Zoetermeerders, voor Zoetermeerders en door Zoetermeerders.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.