23 oktober 2017

Ook Zoetermeerse CDA-fractie is voor verkoop Eneco-aandelen

ZOETERMEER - Maandagavond 2 oktober heeft de gemeenteraad de intentie uitgesproken om de Zoetermeerse aandelen in het energieleveringsbedrijf Eneco te verkopen. Het was een keuze die de gemoederen flink bezig hield. Eneco is een van de groenste energiebedrijven van ons land; trek je daar als overheid de handen vanaf, of wil je het vasthouden? De CDA-fractie toonde zich voorstander van een eventuele verkoop. 

Vanwege de ‘Splitsingswet’ moest Eneco op 1 februari 2017 haar netwerkbedrijf Stedin afstoten. Een gevolg daarvan was dat het publieke bedrijf Eneco ‘te koop kwam te staan’. Aan de aandeelhoudende gemeenten werd gevraagd of zij van plan waren om hun aandelen te gaan verkopen.

Die vraag lag maandagavond voor in de Zoetermeerse gemeenteraad. CDA-gemeenteraadslid Rob Wessels: “In het debat werd aangedragen dat Eneco goed bezig is op het gebied van duurzaamheid en een goed personeelsbeleid voert.” De begrijpelijke vrees is dat dat zou kunnen veranderen als gemeenten niet langer aandeelhouder blijven. De terechte vraag die hierbij gesteld kan worden is of de gemeenten in staat zijn om als aandeelhouder sturende invloed uit te oefenen op voortzetting van het duurzaamheidsbeleid van Eneco. Dat hebben ze in het verleden immers nooit gedaan en evenmin gekund.

Voor het CDA was de afweging of de rol van aandeelhouder van een duurzaam energiebedrijf een publieke taak is een belangrijk afweegcriterium.  Wij zien het belang van verduurzaming, zeker ook in de energiesector. Daar willen wij voorwaarden voor scheppen. Maar risicodragend deelnemen als aandeelhouder in een commercieel bedrijf is geen natuurlijke rol voor een gemeente.

De CDA-fractie is zodoende voor de verkoop van de Eneco-aandelen. In financiële zin willen wij de zekerheid dat de eenmalige opbrengst zich positief verhoudt tot de jaarlijkse dividenden die wegvallen na verkoop van de aandelen. Na de verkoop moet de gemeente in staat blijven om zijn financiële huishouding op peil te houden. 

In de loop van 2018 zal de waarde van Eneco bekend worden, evenals de waarde van het Zoetermeerse aandelenpakket. Pas dan kan een definitieve knoop worden doorgehakt over de voorgenomen verkoop.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.