31 mei 2021

Resultatendebat jaarstukken 2020

Een jaar van overleven

Op maandag 31 mei blikte de gemeenteraad terug op de resultaten over 2020. Klaasjan de Jong noemde het een spannend jaar vol onzekerheid. Een jaar van leed met gelukkig ook veerkracht, saamhorigheid, en improviserend vermogen. De Jong ziet ook reden voor complimenten en belangrijke sprankjes van hoop. 

De hele spreektekst leest u onderstaand...

 

Voor vrijwel iedereen was 2020 een spannend jaar; een jaar vol onzekerheid, over
de gezondheid van onszelf en onze geliefden, onzekerheid over wegvallende
inkomsten en oplopende schulden. Een jaar van veel leed, leven in een tunnel waar
geen eind aan lijkt te komen.

Temidden van de ellende zagen we gelukkig ook saamhorigheid ontstaan en zorg
voor elkaar. Belangrijke sprankjes van hoop.

Het voorgaande maakt duidelijk dat 2020 een jaar is dat niet te vergelijken is met
andere jaren. Dat moeten wij ons dan ook goed realiseren als we kijken naar de
resultaten over 2020.

Wij begrijpen dat er prioriteiten gesteld zijn, dat bepaalde taken niet zijn
uitgevoerd, en dat dit resulteert in een overschot op de begroting. Wij begrijpen
ook dat er nog geen goed beeld is van effecten die na-ijlen.

Van dichtbij maakten wij mee dat er enorm hard gewerkt is, in alle delen van de
gemeentelijke organisatie, en ook daarbuiten. Zorgpersoneel kreeg het enorm
zwaar, we klapten ons de blaren op de handen, en terecht! Intussen schakelde de
gemeenteraad over op digitaal vergaderen. Al improviserend vonden we achter
onze schermen onze weg naar een ander normaal.

Ik wil iedereen in de organisatie bedanken, van bodes tot de griffie, van mensen
actief in het sociaal domein tot de mensen die het onderhoud doen. Ook het
college en de zorgwethouder. Zonder jullie tomeloze inzet waren we nooit
gekomen waar we nu staan!

Op de inhoud van het beleid legt het CDA enkele accenten, zoals t.a.v.
sportverenigingen, de aanpak van ondermijning, en de aantrekkelijkheid van onze
stad.

Sporten en bewegen is de beste investering in een goede gezondheid zeiden we in
het vorige resultatendebat. Daarom hecht het CDA aan sterke verenigingen. Het
doet ons pijn dat er middelen onbesteed zijn gebleven. Hoe staan zij er momenteel
voor, en wat kunnen we extra voor hen betekenen, zo vragen wij ons af?

De aanpak van misdaden die in georganiseerd verband worden georganiseerd
vindt het CDA belangrijk. Niet voor niets behoren deze misdaden tot het speerpunt
van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het baart ons zorgen dat het
budget hiervoor binnenkort terugloopt.

In de strijd tegen grote en tegen kleine criminaliteit dicht bij huis zal het CDA
pleiten voor een meldpunt straatintimidatie. Wij kondigen het nu alvast aan.

De agenda van Zoetermeer 2040 maakt duidelijk dat we alle zeilen moeten
bijzetten om de stad aantrekkelijk te maken. Het bouwen van nieuwe woningen
biedt hiervoor kansen, met plek voor nieuwe woonconcepten, waaronder ook
flexwonen. Daarmee ontstaat een flexibele schil van woningen voor spoedzoekers
op de woningmarkt. Hier ligt een nijpende behoefte. Wethouder, hoe ver bent u al
met de realisering van de eerste flexwoningen?

Als wij denken aan een aantrekkelijkere stad, dan kijken wij ook naar het
onderhoud van de openbare ruimte. Dit heeft dringend een impuls nodig. Ook is er
grote behoefte aan een sociaal innovatiefonds, bijvoorbeeld om langer thuis
wonen voor de mensen op leeftijd ook echt bereikbaar te maken.
Voorzitter, ik ga afronden,
2020 was een jaar van overleven, we hebben het met elkaar gedaan. Samen staan
we nu voor de taak om verder op te bouwen en door te pakken. En ja, zowaar, er
gloort licht aan het einde van de tunnel.

Voorzitter, ik ga afronden,

2020 was een jaar van overleven, we hebben het met elkaar gedaan. Samen staan
we nu voor de taak om verder op te bouwen en door te pakken. En ja, zowaar, er
gloort licht aan het einde van de tunnel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.