18 maart 2013

Ruth Peetoom (CDA) bezoekt Zoetermeer

Zoetermeer – Het landelijk partijbestuur van het CDA legt regelmatig werkbezoeken af in het land om goed op de hoogte te blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen. Op maandag 25 maart bezoekt CDA-voorzitter mw. Ruth Peetoom Zoetermeer.


CDA Zoetermeer wil van deze gelegenheid gebruikmaken om in gesprek te gaan met ondernemers uit Zoetermeer, met name winkeliers. Gesproken zal worden over het ondernemersklimaat in Zoetermeer, de ervaringen die ondernemers hebben in de Dorpsstraat en de verbinding tussen Dorpsstraat en Stadshart. Zoals bekend komt het CDA op voor de belangen van deze groep ondernemers. Zo heeft het CDA in het kader van de discussie over de openstelling van winkels op zondag benadrukt dat dit nadelige gevolgen gaat hebben voor de winkeliers. Helaas heeft de meerderheid van de gemeenteraad daar niet naar geluisterd. Het College heeft overigens toegezegd een evaluatie uit te voeren van de openstelling op zondag in de 1e helft van 2013. Het CDA pleit voor een evaluatie op korte termijn om snel te kunnen spreken over de gevolgen van de openstelling voor de detailhandel in Zoetermeer. De belangen van de detailhandel staan hierbij voorop.

Het tweede deel van de middag wordt een bezoek gebracht aan Perron 28 aan de Maasstroom in Zoetermeer. Dan wordt gesproken over het goede werk dat zowel Perron 28 als Perron 61 verrichten in de wijk Oosterheem. Zoetermeer is een grote stad waar ook grootstedelijke problemen spelen, zoals armoede in gezinnen, onderwijsachterstanden en overlast in de wijk. De beide perronnen doen op dit gebied al jarenlang veel werk in de sfeer van jeugdclubs, huiswerkbegeleiding, budgetbegeleiding, alpha-cursussen en zomeractiviteiten zoals pannavoetbal. Het CDA steunt dit werk van harte!

Namens CDA Zoetermeer zullen aan dit bezoek deelnemen: CDA-wethouder Klaasjan de Jong, de voorzitter van het afdelingsbestuur Frits von Meijenfeldt, en Peggy-Ann Clarck en Rob Wessels van de CDA-fractie Zoetermeer.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.