11 juni 2019

Speeltuin de Spil

Vorige week heeft het college van B&W een besluit genomen om de kabelbaan in speeltuin De Spil aan het Straspad in Rokkeveen te verwijderen. 
Dit is het besluit, genomen door het college, na een lange buurtbemiddeling waar een afvaardiging van de voor- en tegenstanders niet tot overeenstemming zijn gekomen met elkaar. 

Het CDA vindt dit een zeer teleurstellende uitkomst. Want met het weghalen van de kabelbaan is er niet sprake van minder geluidsoverlast. 
Volgens ons moet de oplossing gezocht worden in sociale controle vanuit de wijk. Het CDA vindt het juist belangrijk dat er leuke speelplekken zijn in de stad. Met dit besluit zijn de kinderen de dupe en ruzies moeten niet over de ruggen van kinderen uitgevochten worden. Wij zouden dan ook graag zien dat er meer van dit soort succesvolle speeltuinen op meerdere plekken in de stad zouden zijn. 
Hebben we eindelijk een succesvolle speeltuin, inclusief uitdaging voor de wat oudere kinderen wordt het leukste onderdeel uit deze speeltuin verwijderd om vervolgens op te slaan in een opslag. 

In deze tijden van bezuinigingen vinden wij dat de kosten die hiermee gepaard gaan niet uit te leggen zijn aan de inwoners van Zoetermeer. Wij vinden het belangrijk dat er met respect naar de omwonenden geluisterd wordt. Het lijkt dat een zeer kleine minderheid bepalend is geweest voor het besluit van het college. 

Het CDA plaatst daar zijn vraagtekens bij. Daarom zullen wij het mediationverslag opvragen bij de desbetreffende wethouder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.