14 september 2021

Uithuisplaatsingen door toeslagenaffaire volstrekt onacceptabel

Uithuisplaatsen door toeslagenffaire onacceptabel

ZOETERMEER – Zijn er in Zoetermeer ook kinderen van gedupeerden uit huis geplaatst? Dat wil CDA-raadslid David Weekenstroo van het college weten naar aanleiding van een artikel uit de Volkskrant van 9 september1. “Deze kinderen hebben al te veel meegemaakt voor hun leeftijd, vaak traumatische zaken. Uithuisplaatsing kunnen ze er niet bij hebben.”, aldus Weekenstroo. “De gemeente moet in ieder geval zorgen dat schrijnende gevallen in beeld komen en aangepakt worden.”

"Het weghalen van (jonge) kinderen bij hun ouders omdat de ouders niet voor hen kunnen zorgen, schaadt het gezin en bovenal de ontwikkeling van de kinderen", ontstaan ​​het CDA-Raadslid. ”Zeker omdat veel is komen te komen te liggen de landelijke overheid in veel gevallen die fouten heeft gemaakt. Kinderen zijn tien problemen van hun ouders gescheiden. En dat is natuurlijk een zeer slechte zaak.”

Fouten herstellen 
De gemeente moeten nu de fouten die landelijk gemaakt zijn, herstellen. “Het CDA Zoetermeer vindt dat we er moeten staan ​​voor deze inwoners juist omdat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Wij kunnen laten zien dat de overheid goed kan helpen op kan treden en mensen. Wij staan ​​er wel voor de Zoetermeerders, ook al staat de landelijke afhandeling nog niet vlot2.  

In Zoetermeer zijn 727 gedupeerde gezinnen zo bleek uit de laatste beschikbare openbare informatie3

Schriftelijke vragen

Toeslagenaffaire en uithuisplaatsingen


De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 13 september 2021, op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Zoetermeer, de volgende vraag/vragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

Op 9 september publiceerde de Volkskrant een artikel waarin beschreven wordt hoe mogelijk honderden kinderen in de Toeslagenaffaire uit huis geplaatst zijn1.  Uit de laatste informatie bleek dat er in Zoetermeer 727 gedupeerde gezinnen zijn2.  Er zijn geen gegevens verstrekt tot dusver over eventuele uithuisplaatsing van kinderen. Eveneens is er tot op heden ook geen informatie naar de raad gekomen over dakloosheid en huisvestingsproblemen bij deze gezinnen.

Kinderen die op jonge leeftijd of op iedere leeftijd bij hun ouders moeten worden weggehaald omdat de ouders niet voor hun kinderen worden geacht te zorgen schaadt het gezin. Als achteraf blijkt dat deze schade ten onrechte is aangericht door de landelijke overheid en de gemeente is belast met de verantwoordelijkheid voor verdere uitvoering dan dienen we er voor deze mensen te staan. Zodat zij voelen dat zij en hun situatie er toe doen want ook de landelijke afhandeling loopt nog steeds niet vlot3

VRAGEN 

1.    Heeft het college kennisgenomen van het bovengenoemde artikel in de Volkskrant?
2.    Heeft het college inzicht in hoeveel kinderen als gevolg van de onterechte torenhoge terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag in Zoetermeer uit huis zijn geplaatst, omdat hun ouders daardoor in de (financiële)
       problemen zijn gekomen? Zo ja, hoeveel? Zo niet, waarom niet?
3.    Weet het college om hoeveel gezinnen dit gaat in Zoetermeer? Zo ja, hoeveel? Zo niet, waarom niet?
4.    Zijn er eerder intern signalen geweest over uithuisplaatsingen en de Toeslagenaffaire? Zo ja, wat is met deze signalen gedaan?
5.    Heeft het college inzicht in hoeveel kinderen reeds zijn teruggeplaatst bij de door de Belastingdienst gedupeerde gezinnen? Zo ja, hoeveel? Zo niet, waarom niet?
6.    Als het antwoord op de vragen 2, 3 en 4 nee is, kan het college dan zo snel mogelijk duidelijk in kaart brengen om welke kinderen en welke gezinnen dit gaat in Zoetermeer? 
7.    Als er ook in Zoetermeer kinderen bij de gedupeerde gezinnen uit huis zijn geplaatst was daarvoor dan een wettelijke grond? Is de beslissing tot uithuisplaatsing genomen door een rechter? Als de beslissing niet door
       een rechter genomen is, door welke instantie dan wel en op welke grond, kan het college hier een overzicht van geven?
 

[1] Mogelijke honderden kinderen uit gezinnen die de dupe waren van toeslagenaffaire, zijn uit huis geplaatst” Volkskrant 9 september 2021.

[2] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5253561/woede-en-verbazing-tweede-kamer-over-vastlopen-afhandelen

[3] https://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2021/08/Aantal-aanmeldingen-per-gemeente-20210813.pdf

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.