27 juni 2020

Vaart zetten achter aanbesteding jeugdzorg

CDA Zoetermeer: vaart zetten achter aanbesteding inkoop jeugdzorg

Het CDA Zoetermeer wil dat het college vaart zet achter de aanbesteding van de inkoop in de jeugdhulp per 1 januari 2021. “Op deze manier gaan zorgorganisaties en professionals beter samenwerken, zodat voor hetzelfde geld een beter resultaat kan worden geboekt,” aldus CDA-fractievoorzitter Véronique Frinking. 
“De kosten voor jeugdhulp zijn in vijf jaar tijd met 10 miljoen zijn gestegen. “Er zijn inmiddels grote tekorten op de jeugdzorg die financieel steeds zwaarder drukken op de begroting van de gemeente. Dat is onwenselijk, zeker als niet duidelijk is wanneer, hoe en of er een plafond bereikt wordt”, vindt Frinking.

Voorkomen
Maar er zijn meer zaken onduidelijk. Frinking: “Er is te weinig bekend over de effectiviteit van de jeugdhulp en er wordt te weinig gedaan aan het voorkomen van problemen. Ook weten we te weinig over de instroom (wie verwijst en hoeveel), doorstroom (lange behandeltijd), herintreders (aantallen) en nazorg van jongeren in de jeugdhulp.”

Motie 
“Wij willen dat daar verandering in komt en hebben daarom de motie ‘Voor hetzelfde geld naar een beter resultaat’ ingediend. Het CDA Zoetermeer vindt dat het college vaart moet zet achter de plannen voor de aanbesteding van de inkoop in de jeugdhulp. Hierdoor worden jeugdhulporganisaties gestimuleerd om beter samen te werken.  Dat moet sneller,” aldus Frinking. Bovendien moet de hulp beter gaan aansluiten op de hulpvraag. Wij willen speciale aandacht voor preventie. De jongeren en ondersteuning van de ouders staan hierbij centraal.”

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.