03 juni 2019

Verhaal achter de getallen centraal

“Het jaarresultaat van de gemeente Zoetermeer roept het beeld op van een ploeterend gezin dat iedere maand geld tekortkomt, maar gelukkig net op tijd kinderbijslag ontvangt. Vandaag voelt het goed, maar er zijn zorgen voor morgen. Iedereen begrijpt dat deze situatie vraagt om maatregelen.”

Aan het woord is CDA-raadslid Klaasjan de Jong. Tijdens het resultatendebat afgelopen maandag pleitte hij voor het verhaal achter de getallen, een verhaal over de mensen in onze stad. Aan de hand van de thema’s veiligheid, zorg, sport en welzijn vraagt het CDA aandacht voor respect, verbindingen en voor ruimte voor ontmoetingen.

Respect
“Wij vinden respectvol omgaan met mensen prioriteit nummer 1, niet alleen in het veiligheidsbeleid, maar net zo goed daarbuiten,” aldus De Jong. “Het CDA spoort het college aan om dit meer tot uiting te brengen in haar beleid; ik nodig alle wethouders uit om het belang van respectvol omgaan met inwoners te onderschrijven!”

Zekerheid van zorg
De gemeente kwam in 2018 ruim 10 miljoen euro te kort. “Enorm veel geld. Maar als we niets doen, komen we in 2019 en de jaren erna opnieuw miljoenen tekort. We moeten de bakens verzetten. In 2018 deed de taskforce jeugdzorg onderzoek en werd het actieplan kostenbeheersing jeugdhulp opgesteld. Inmiddels weten wij dat het druppels op een gloeiende plaat zijn. We moeten daarom de bakens verzetten. Het CDA vraagt al jaren om minder hulpverleners en meer regie. U kent de drieslag: 1 gezin, 1 regisseur & 1 plan. Maar welke voortgang is er echt geboekt? En wanneer zien we concrete resultaten?”

Sport en welzijn
Sporten en bewegen is, volgens het CDA-raadslid, de beste investering in een goede gezondheid. “Daarom hecht het CDA aan sterke verenigingen. Combinatiefunctionarissen en verenigingsondersteuners maken de verenigingen sterker en slaan een brug tussen sportverenigingen, scholen en welzijnspartijen. Zo ontstaan verbindingen die voor mensen het verschil maken.”

Eenzaamheid
“Ook het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen is onverminderd van belang. Een laagdrempelig initiatief als ‘Lang zal Meerzicht leven’ haalt ouderen uit hun isolement en verdient navolging,” vindt Klaasjan de Jong. “Ontmoeting brengt mensen tot bloei. Het gaat ons om het verhaal achter de cijfers. Als wij mogen kiezen, dan gaan wij voor een samenleving, waarin het woord ‘SAMEN’ met hoofdletters wordt geschreven.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.