05 juli 2020

Voorjaarsdebat motie "Huis met een hart"

Afgelopen maandagavond hebben we tijdens het voorjaarsdebat samen met de fracties van D66 en GroenLinks de motie 'Een Huis met een Hart midden in de wijk' ingediend.

Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen.

In deze motie verzoeken we het college om samen met geschikte partners te kijken hoe een Hart van de Wijk vormgegeven kan worden, aan de slag te gaan waar dat al mogelijk is, het afgesproken wijkbudget te regelen en hierover voor het Najaarsdebat 2020 de eerste bevindingen te rapporteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.