03 oktober 2021

Waar blijven de flexwoningen?

Zoetermeer - Het Zoetermeerse CDA vraagt zich af wanneer de 50 toegezegde flexwoningen aan de Ruimtebaan gerealiseerd worden. De woningen zijn dringend nodig om spoedzoekers op de woningmarkt een tijdelijk dak boven hun hoofd te geven. Het is volgende maand al 2 jaar geleden dat een motie over dit onderwerp is aangenomen. Door middel van mondelinge vragen voelt de fractie het college maandag aan de tand hoe het staat met de uitvoering van de motie.  

Raadslid Klaasjan de Jong schetst de problemen: twee jaar terug was al sprake van knelpunten in het woningaanbod. De woningmarkt raakt steeds verder verhit, de prijzen voor woningen stijgen explosief en er wordt al jaren te weinig gebouwd. Het aanbod sluit niet aan op de vraag. Mensen vallen tussen de wal en het schip; dat leidt regelmatig tot schrijnende situaties. Het overkomt hardwerkende mensen die voor een urgentieverklaring niet in aanmerking komen. Wij willen deze mensen perspectief bieden. Om aan de ergste problemen tegemoet te komen pleitte De Jong in november 2019 met succes voor de realisering van flexwoningen. Met lede ogen ziet De Jong dat de beoogde bouwlocatie aan de Ruimtebaan er in september 2021 nog altijd onaangetast bijligt.

Met flexwonen ligt een snelle oplossing in het verschiet om de ergste nood te het hoofd te bieden. Flexwoningen zijn volwaardige demonteerbare woningen, die worden gebouwd voor maximaal 10 tot 15 jaar; ze voldoen aan alle aspecten van het bouwbesluit, ze kennen een korte bouwtijd en ze kunnen vergund worden met een verkorte procedure. Het idee is dat met flexwoningen een flexibele schil rond de woningvoorraad ontstaat, waarmee spoedzoekers tijdelijk geholpen kunnen worden. 

Vragen

Het CDA is teleurgesteld dat het zo lang duurt, en vraagt zich in alle ernst af waar dit aan ligt. Er is nota bene een aanjaagteam van de provincie actief om gemeenten te ondersteunen, om de vaart erin te brengen. De vragen van het CDA aan het college zijn de volgende:

1. Een jaar na de toezegging vragen wij ons in alle ernst af waarom de toegezegde woningen er nog steeds niet staan. Is de gemeente zo onmachtig dat het bouwen van 50 woningen op eigen gemeentegrond zo lang moet duren?

2a. Wat is de boodschap van het stadsbestuur aan de spoedzoekers op de woningmarkt, die al 2 jaar wachten op een snelle oplossing, die binnen handbereik ligt?

2b. Hoe lang wordt het geduld van mensen tussen wal en schip nog op de proef gesteld?

3. Wat kan het college en wat kan de raad doen om de bouw te versnellen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.