05 maart 2022

Zoetermeerders helpen met verduurzaming

Zoetermeer - “Dat we moeten verduurzamen is een gegeven. Maar het is soms best moeilijk, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ik probeer mijn afval te scheiden, koop een modieus gerecycled T-shirt, maar ga ook skiën zodra het kan. En ik weet heel goed, dat dat niet duurzaam is. En voor veel mensen met een kleine portemonnee is het nog veel moeilijker om duurzame keuzen te maken. Ik vind dat we de mensen daarbij moeten helpen.” 

Aan het woord is CDA-lijsttrekker Ingeborg ter Laak. Zij was donderdag 3 maart één van de sprekers tijdens de duurzaamheidsavond van het CDA Zoetermeer. Naast de lijsttrekker verwelkomde het CDA speciale gast Henri Bontenbal, expert op het gebied van duurzaamheid en lid van de CDA Tweede Kamerfractie. Bijzonder was de aanwezigheid van de bewoners van de wijk Palenstein. Ze vertelden over hun ervaringen met woningen die van het gas af gaan. Rode draad in hun verhaal: je kunt wel mooie afspraken maken tussen woningbouwcoöperaties, gemeenten en bewoners, maar daarmee ben je nog niet klaar. Je moet een vinger aan de pols houden en de bewoners vanaf de start serieus nemen. Het is irritant dat je je als buurt eerst moet organiseren voor je wordt geaccepteerd als gesprekspartner. Het gesprek leert dat niemand het alleen af kan. De bal naar inwoners schuiven, of naar het bedrijfsleven werkt niet. De markt lost het niet alleen op; er is een stevige regie nodig. Vanuit de regering, maar ook vanuit de gemeente. En het houdt niet op bij een mooie afspraak met een woningcorporatie, zoals het voorbeeld in Palenstein ons leert.

Duurzaamheid is een zorg van iedereen

Samen
Het CDA heeft zich de afgelopen raadsperiode sterk gemaakt om geld uit de verkoop van Eneco-aandelen te gebruiken voor verduurzaming. Er is € 7,5 miljoen beschikbaar. “Duurzaamheid is een zorg van iedereen. Wij willen dat dit geld wordt ingezet om onze inwoners goed voor te lichten. Begin met isoleren, bijvoorbeeld de vloer of het dak. En waar mensen alleen de kosten niet kunnen dragen, kunnen we als gemeente een stukje bijdragen,” aldus Ter Laak. Henri Bontenbal vult haar aan: “Op dit moment is na woningisolatie de aanschaf van een hybride warmtepomp een goede keuze. De kosten zijn beheersbaar, en je kunt in korte tijd met veel mensen goede resultaten boeken. Dat levert per saldo veel meer op dan vergaande investeringen door een kleine groep mensen.”

Aan de slag
De gemeente kan ook zelf aan de slag, vindt Henri Bontenbal. De rijksoverheid heeft al bouwregels opgesteld. Die regels geven de bouwbedrijven houvast, ook als het over verduurzaming gaat. Ambitieuze gemeenten, zoals Zoetermeer,  schrijven soms extra maatregelen voor en maken daarmee het bouwen extra duur en ingewikkeld. Want, als de regels overal gelijk zijn weten de bouwers waar ze aan toe zijn, en kunnen ze volgens dezelfde standaarden - en dus goedkoper - aan de slag.  

Foto: Jan van Es
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.