09 maart 2018

Zoetermeers Duurzaamheidspact van 7 partijen!

In de komende raadsperiode 2018-2022 en verder wil het CDA met PvdA, D66, GroenLinks, VVD, Zó! Zoetermeer en ChristenUnie-SGP dat de gemeente Zoetermeer zich krachtig inzet voor energiebesparing en duurzame en fossielvrije energieopwekking. CDA-raadslid Klaasjan de Jong: ‘met dit duurzaamheidspact geven wij met 7 partijen een krachtig signaal af dat wij de komende jaren streven naar een stevig klimaatbeleid, dat leidt tot een duurzame, groene en toekomstbestendige stad’

Eind 2015 is in Parijs een bindend klimaatakkoord gesloten. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 worden teruggedrongen. En de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden. Of we deze belangrijke doelstellingen gaan halen, hangt in grote mate af van wat steden als Zoetermeer doen. Ook Zoetermeer zal haar steentje moeten bijdragen. Wij zullen het voortouw nemen in de regio; onze stad zal de samenwerking aangaan met de provincie en het Rijk.

Dit lokale duurzaamheidspact is bedoeld als inspiratie voor een nieuwe raad en een nieuw college. Inspiratie voor de korte, middellange en lange termijn. CDA, PvdA, D66, GroenLinks, VVD, Zó! Zoetermeer en ChristenUnie-SGP vinden elkaar op een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en ambities. Iedere partij zet daarnaast natuurlijk in haar verkiezingsprogramma eigen accenten.

Klaasjan de Jong: “Dit Zoetermeerse Duurzaamheidspact bevat een mix van wensdromen, ambities, doelen en concrete maatregelen. We zijn optimistisch, maar ook realistisch. Niet alles kan tegelijk en binnen één raadsperiode. Waar we dat kunnen, sluiten we aan bij technologische ontwikkelingen, (inter-)nationale ontwikkelingen en trends. We hopen daarbij constructief te kunnen samenwerken met alle inwoners, organisaties en bedrijven in de stad die zich bezighouden met duurzaamheid en groen. We zetten graag samen met hen de schouders eronder!”

Duurzaamheidspact 2018-2022

 

<strike></strike>

<strike></strike>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.