11 maart 2020

Zorgen over de Wet Kwalitietsborging voor het Bouwen

Zorgen over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 

Het CDA Zoetermeer maakt zich grote zorgen over de financiële gevolgen van de invoering twee nieuwe wetten in 2021: de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en de Omgevingswet. Het CDA staat voor betaalbare woningen en een goede dienstverlening van de gemeente. Met de komst van de nieuwe wetten kan de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen verder onder druk komen te staan. 

Volgend jaar worden de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en de Omgevingswet ingevoerd. Het zijn complexe wetten met mogelijke grote financiële gevolgen. Die financiële component is bij veel gemeenten nog onbekend. CDA-raadslid David Weekenstroo: “Zoetermeer hoeft na de invoering van de nieuwe wetten waarschijnlijk veel minder taken uit te voeren en daardoor vervallen de vergoedingen van deze taken, de leges. De inkomsten die de gemeente nog wel binnen krijgt, komen dan onder druk te staan. De aannemers zullen aandringen op een verlaging van de leges omdat zij straks bij de Wkb zowel de kwaliteitsborger als de gemeente zouden moeten betalen voor hetzelfde werk. Dubbele kosten dus.” 

Woningen duurder 

Als de gemeente aan de huidige tarieven vasthoudt, zullen woningbouwprojecten duurder worden “En daarmee dus de huizen van (toekomstige) inwoners van Zoetermeer. Aannemers moeten straks immers meer kosten moeten maken. De kans is groot dat de koper uiteindelijk deze dubbele kosten worden doorberekend aan de kopers en dat zij dit gaan voelen in de portemonnee. Gezien de schaalsprong en de impact die dit project op de stad heeft, lijkt dit een uiterst riskante keuze.” 

Digitaal Stelsel Omgevingswet 

CDA-raadslid Weekenstroo maakt zich daarnaast zorgen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. “Inwoners moeten vanaf januari 2021 digitaal een vergunning aanvragen als ze iets aan hun huis willen veranderen. Dat moet dan wel goed werken. Het kan niet zo zijn dat inwoners vanaf januari 2021 ineens hun aanvraag niet kunnen indienen. Om ervoor te zorgen dat alle inwoners weten hoe ze dit moeten doen, komt er een landelijke campagne waar Zoetermeer bij aan kan sluiten. Mogelijk is dan wel een naamswijziging van samenspraak naar participatie nodig,” zo laat Weekenstroo weten. “Als de gemeente hier niet op aansluit is dit een gemiste kans om inwoners bekend te maken met de nieuwe wet.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.