Cees Moerman

bestuurslid

Missie

Het inhoud geven aan de CDA waarden en mee helpen sturen dat daar uitvoering aan wordt gegeven. Kort samengevat staat het voor het RESPECT voor je naaste dichtbij en ver weg en je natuurlijke omgeving.

 Zorg voor het milieu staat al jaren op de agenda.  Ondanks de resultaten moet alles op alles gezet worden om onder de 1,5 graad Celsius temperatuur stijging te blijven. Dat is een opgave voor burgers, bedrijven en overheden lokaal, nationaal en internationaal. Het CDA is hierbij van alle markten thuis.  De overheid waakt dat alle actoren verantwoordelijkheid nemen voor een lange termijn visie en strategie.

CDA staat voor het RESPECT voor je naaste dichtbij en ver weg en je natuurlijke omgeving

Cees paspoort

Vanwege ons werk zijn we in 1988 in Meerzicht komen wonen. Hier zijn onze kinderen opgegroeid. Wijk met een boeiende stedenbouwkundige opzet uit de jaren zeventig. Hier ben ik actief bij Tuinvereniging Hoeve Meerzicht. Uitstekende restveen grond langs de Voorweg welke elk seizoen iets aan groenten en fruit heeft te bieden. Verder ben ik o.a. actief voorzitter werkgroep KerkenonderDak van het Beraad van Kerken Zoetermeer, bestuurslid van DEZo (Energie coöperatie), bestuurslid Hollands Particulier Grondbezit  

 

Wist je dat Cees

  • Als boerenzoon uit de polder nabij Gouda is opgegroeid.
  • Is na zijn afstuderen in 1979 in Wageningen werkzaam geweest als leraar, beleidssecretaris bij diverse brancheorganisaties in de land- en tuinbouw. 
  • De afgelopen jaren als consultant ruimte en duurzaamheid betrokken is geweest bij o.a. transitie van verouderde kas en bedrijfscomplexen.  
  • Tot 2018 tien jaar als vrijwilliger actief is geweest als voorzitter van het CDA Agrarisch Platform Zuid-Holland.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.