Klaasjan de Jong

Fractie: Raadslid

Ik ben Klaasjan de Jong (48), werkzaam voor provincie Zuid-Holland (mobiliteit en milieu), en raadslid sinds 2002. Daarnaast ben ik landelijk voorzitter van het CDA-Duurzaamheidsberaad. Seghwaert is de wijk waar ik woon, kerkelijk ben ik verbonden aan de wijk Meerzicht.

Onze nieuwe raadsleden ga ik enthousiast maken voor het raadswerk, ook ga ik de samenwerking in de raad en met het college aanjagen. Namens het CDA heb ik sturende invloed gehad op het behoud van speelplekken in de wijken, de bloei van nieuwe ideeën voor de Balijhoeve, en duurzame initiatieven, zoals een oproep tot duurzame daadkracht (en energiekansenkaart). Mijn bekendheid met verhalen achter de cijfers helpen om daarin een gidsrol te vervullen. Daarmee drukt het CDA een stevig stempel op het beleid voor de komende jaren. Ik sta voor stabiel begrotingsbeleid en degelijke verantwoorde keuzes.

Woordvoerder:

  • Financiën
  • Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
  • Duurzaamheid en groen

Social Media

E : klaasjandejong@raadzoetermeer.nl

M : 06-11 18 06 11 

T : https://twitter.com/KlaasjandeJong

L : https://www.linkedin.com/in/kjwdejong/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.