Maria Pronk - Yigit

Fractie: Commissielid

Mijn naam is Maria Pronk – Yigit. Dochter van Turkse ouders  en getrouwd met een Nederlandse man. Mijn ouders hebben mij geleerd om het beste van twee culturen te worden.  Maak wat van je leven, zorg er voor dat je je diploma’s haalt en zorg dat je een deel wordt van de Nederlandse samenleving.

Ben van mening dat de bewoners een stad maken en de DNA van de wijken zijn. De raad moet in connectie blijven met de samenleving, vertaalslag maken van de wijk of buurt naar stadhuis.  Ik zet mij al jaren in voor de wijk in het algemeen via verschillende organisaties en wil dat ook voor Zoetermeer blijven doen.

Woordvoerder:

  • Stedelijke ontwikkeling

Social Media

E : mariapronk@raadzoetermeer.nl

F : https://www.facebook.com/maria.pronkyigit 

T : https:/twitter.com/MariaYigit 

L : https://www.linkedin.com/in/mariayigit/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.