Fred Verhoeven

Fractie: Commissielid

Ik ben Fred Verhoeven, getrouwd met Coby. Samen hebben we een zoon, een dochter en een kleindochter. Sinds enige tijd wonen we in Seghwaert. Na een zes jaar te hebben gediend bij de Koninklijke Marine, ben ik teruggegaan naar de schoolbanken om Personeel & Arbeid te studeren.  Momenteel ben ik als manager operations werkzaam bij een werk- en re-integratiebedrijf in de Kust- en Duin- en Bollenstreek.  Tot 1 november jl.  ben ik 22 jaar bestuurslid (vrijwilliger) geweest bij een gezinsvervangend tehuis in Katwijk.  Nu ben ik als adviseur actief bij het CNV.  In deze rol adviseer ik ondernemingsraden en georganiseerd overleg  bij diverse gemeenten. Ben een natuur- en muziekliefhebber en drum hobbymatig.                                                                          

Ik sta voor:

Solidariteit blijft belangrijk om een samenleving te behouden en verder te ontwikkelen. Er dient daarom intensiever en vooral beter aandacht te worden geven aan de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor is een activerend re-integratiebeleid noodzakelijk voor iedereen die nu in de “bakken”  van de gemeente zit. We laten niemand langs de kant staan, dat is sociaal niet gezond  en financieel niet verantwoord. Een van de voorwaarden om minder mensen een beroep te laten doen op een uitkering,  is een goed contact met onze bedrijven. Zij kunnen stages, opleidingen en werk bieden; daar mag wat mij betreft ook een adequate beloning van de gemeente tegenover staan. Om dat te bereiken hebben we een geëquipeerde organisatie en ondernemende mensen nodig die uitdagende maatschappelijke prestaties willen leveren.  Een adequate opvang voor mensen met een beperking in onze stad, mag geld kosten, immers, juist in de zorg voor kwetsbare medeburgers toont zich de solidaire samenleving, het spreekt dat het besteedde geld tijdig, zorgvuldig en juist moet worden verantwoord. DSW Zoetermeer in welke vorm dan ook moet een spil blijven om goede werkplekken te organiseren. De doelgroep voorop en de werkgever centraal moet de slogan worden.                             Het hebben en houden van WERK is een hele zorg, maar voorkomt ook veel beroep op zorg.              

Gespreide verantwoordelijkheid in de maatschappij en politiek is erg belangrijk om dat dit de betrokkenheid van de burgers verhoogd bij voorgestelde veranderingen. Het tijdig delen van voorgenomen beslissingen met onze burgers,  verbetert de kwaliteit van de beslissingen en vergroot het draagvlak.  

Leefbaarheid in de wijken  vind ik van groot belang. Dit houdt voor mij in behoud en uitbreiding van groenstroken, beplanting en groenbeheer met natuurlijk veel speelplekken voor onze kinderen.  De drukke doorgaanswegen in onze stad en de wegen rond en in de wijken, moeten “bekleed” worden met innovatieve ZOAB. Daarnaast dienen er meer en betere geluidschermen (b.v. op zonenergie) te worden geplaatst. Deze acties brengen het geluidsniveau fors naar beneden, verbetert het leefklimaat in de wijken en de gezondheid van mensen.                                                                                                                                      

Ik sta links in het midden en wil deze drie uitgangspunten op een energieke en ondernemende manier in de gemeenteraad tot uiting brengen, in het belang van de inwoners van Zoetermeer. Daar ga ik voor.

Woordvoerder:

  • Zoetermeers Werkbedrijf
  • Jeugdzorg
  • Wmo

Social Media

E : fredverhoeven@raadzoetermeer.nl

F  : https://www.facebook.com/fred.verhoeven.5 

L  : https://www.linkedin.com/in/fred-verhoeven-700a6b10/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.