Gezinnen met kinderen, ouderen & jongeren

Onder het 'zorgzaam' (één van de centrale thema’s uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 van het CDA Zoetermeer) zoals het CDA Zoetermeer dat voorstaat valt ook de aandacht voor gezinnen met kinderen, ouderen en jongeren.

De samenleving is veranderd. Individualisering is een van de maatschappelijke trends van de laatste helft van de vorige eeuw. Vooral in de grote stad wordt de individualisering van de samenleving vaak als belangrijkste oorzaak van eenzaamheid gezien: mensen streven steeds meer hun eigen doelen na en bekommeren zich steeds minder om elkaar, de samenleving verhardt, ouderen kunnen (en willen) minder vaak rekenen op zorg van hun kinderen op hun oude dag.

Het CDA is een gezinspartij. Daar leggen we de nadruk op, omdat in gezinnen de toekomst van Nederland opgroeit. Gezinnen met kinderen hebben, ondanks allerlei tegemoetkomingen, meer kosten. Dat betekent niet dat het CDA niets doet voor alleenstaanden. In dit verkiezingsprogramma is daarom naast gezinnen ook aandacht voor alleenstaanden. Verder hebben zowel jongeren als ouderen specifieke wensen en behoeften.

Het CDA vindt het gezin belangrijk. Als levensdoel en feitelijk perspectief zijn gezinnen onverminderd belangrijk. Het gezin is het eerste, het kleinste en meest indringende sociale verband waarin een mens functioneert. Een plek waarin waarden en normen overgedragen worden. Waarden en normen die in de samenleving gedeeld worden. Spelregels van de maatschappij. Respect hebben voor elkaar, respect hebben voor andere opvattingen, betrokken zijn bij je omgeving. Betrokken zijn begint in de eigen omgeving. Binnen de familie en het gezin. Het gezin moet een plek zijn van zorg en geborgenheid.

Zoetermeer krijgt steeds meer een gemiddelde bevolkingsopbouw, vooral door een toename van het aantal oudere inwoners. Deze ouderen zijn met hun kennis en ervaring van grote waarde voor de Zoetermeerse samenleving. Het CDA wil dat er ook voor ouderen goede faciliteiten en voorzieningen zijn. Ook als er zorg nodig is, kunnen ouderen op het CDA rekenen. De gemeente heeft bij dit alles een belangrijke regierol te vervullen in nauw overleg met de ouderenbonden.

Zoetermeer is nog steeds een jonge stad. Het CDA is trots op de jeugd in Zoetermeer en de manier waarop jongeren zich manifesteren. Er wordt volop meegedaan aan tal van initiatieven en acties voor de jeugd. De onderlinge tolerantie is doorgaans goed, evenals de samenwerking tussen de gemeente en de verschillende instanties op het terrein van opbouwwerk. Dit betekent niet dat we nu stil kunnen zitten. Jongeren moeten blijvend een eigen plek hebben. Daarom is het belangrijk dat gemeenten het verenigingsleven stimuleren en blijven zorgen voor voldoende activiteiten voor jongeren. Hierbij is het vooral van belang dat dit gebeurt samen met de jongeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.