Gelijke kansen

Iedereen doet ertoe.

Erbij horen en meedoen is voor het CDA Zoetermeer een uitgangspunt. Iedereen telt ongeacht ras, geloof of achtergrond. Wij streven naar gemeenschappelijk welzijn en zorgen dat kwetsbaren een hand kunnen vinden die hen steunt. Tegenslag zien wij niet als falen, hulp vragen niet als zwakte en een stap terug doen niet als afgang. Wij staan voor betrokkenheid, openheid, ruimte om te leren en op adem te komen. We hebben ook voor risico’s én voor kansen om weer op te krabbelen, terwijl we elkaar vasthouden. Kansengelijkheid vergroten doen we door een stevige aanpak van laaggeletterdheid en inburgering. Ieder kind verdient een optimaal onderwijsniveau vanaf de jongste jaren. 

  • Inlooppunt in de wijk voor armoede en schulden aanpak
  • Overzicht in schuldenregelingen
  • Meedoen voor kinderen uit arme gezinnen structureel mogelijk maken 
  • Laaggeletterdheid van nu 12% terug brengen naar landelijk gemiddelde van 7% in vier jaar
  • Inburgering: begeleiding (taal, werk) voor nieuwkomers, maar ook voor mensen die hier al langer zijn

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.