Veiligheid en respect

Iedere straat in Zoetermeer moet veilig

Veel mensen maken zich zorgen over de veiligheid op straat. Over een samenleving waarin normaal respect steeds minder normaal lijkt te worden. Over achteruitgang van onze wijken. Over een gebrek aan normen en waarden.

Het CDA deelt die zorgen. Het is niet normaal dat je direct te maken krijgt met agressie, als je iemand aanspreekt op zijn gedrag. Mensen die de ambulance, politie of brandweer lastigvallen, moeten keihard
worden gestraft. Wij vinden dat de politie het voor het zeggen heeft op straat.
De politie moet er ook zijn voor de criminaliteit die wat kleiner lijkt, maar voor gewone mensen een grote invloed heeft: babbeltrucs en inbraak.

Het CDA staat daarom voor een andere koers. Wij staan achter onze agenten, brandweerlieden en
ambulancemedewerkers. Mensen die een waardevolle bijdrage leveren aan alle Zoetermeerders.
Wie geen bijdrage wil leveren, maar respectloos en crimineel gedrag vertoond, pakken we aan.

CDA-plan

Meer agenten en handhavers naar Zoetermeer. Veiligheid verbeteren gaat niet zonder extra mensen op straat. Natuurlijk moeten die goed samenwerken met bijvoorbeeld de gemeente en woningcorporaties.

Illegale wietkwekerij = je huis uit. Niets is zo brandgevaarlijk als een wietkwekerij. Wie willens en wetens het leven van zijn buren op het spel zet, wordt per direct op straat gezet.

Bescherm onze ouderen tegen Babbeltrucs met een meldpunt. Steeds vaker zien we dat bendes
misbruik maken van kwetsbare ouderen. De politie moet hier voorrang aan gaan geven.

Flyer Veiligheid en respect kant 1

Flyer Veiligheid en respect kant 2

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.