Zekerheid van zorg

Zekerheid van zorg, dichtbij huis

Krijg ik later nog de hulp en goede zorg die ik nodig heb? Een zorg voor veel mensen. Het CDA deelt deze zorgen. Onze ziekenhuizen en verpleegzorg zijn vaak van hoog niveau. Maar tegelijkertijd lijkt ook de ‘menselijke maat’ verdwenen. Verpleegkundigen die hun tijd vooral kwijt zijn aan formulieren. Thuiszorgmedewerkers die op de minuut worden afgerekend. Er is geen tijd meer voor een praatje of een kop koffie.

De menselijke maat is niet het enige punt van zorg. Ook mantelzorgers hebben het vaak zwaar. Zeker wanneer sprake is van een dementerende huisgenoot. Tegelijkertijd horen we vanuit
jeugdwerkers dat ook actie nodig is voor kinderen die opgroeien met onmachtige ouders, vaak mensen met een verstandelijke beperking of verslaving. Zij kunnen vaak niet goed voor de kinderen zorgen. De verborgen verwaarlozing en mishandeling is groot.

CDA-plan

Steun voor onze mantelzorgers. Wij vinden en weten uit eigen ervaring, dat het soms nodig is om er even uit te zijn. Wie de verantwoordelijkheid neemt voor een ander, krijgt onze steun. De gemeente huurt drie vakantiehuisjes, waar Zoetermeerse mantelzorgers gebruik van kunnen maken en regelt zorg voor de thuisblijver(s).

1 gezin, 1 plan. We zien nog te vaak dat 1 gezin te maken krijgt met 15 verschillende regelingen. We stoppen deze papierwinkel en doorbreken de muren tussen de Jeugdzorg en WMO.
Wij willen 1 contactpersoon die zorgt dat alles goed geregeld wordt.

Stop verwaarlozing van kinderen. Zoetermeer sluit zich aan bij de goede voorbeelden in Rotterdam en Tilburg en voert voorlichting & vrijwillige anticonceptie in voor onmachtige personen. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking (voorlichting) en mensen met een drugsverslaving (gratis anticonceptie). Alleen zo voorkomen we kindermishandeling/verwaarlozing van generatie op generatie.

Flyer Zekerheid en zorg kant 1

Flyer Zekerheid en zorg kant 2

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.