07 november 2018

Algemene beschouwingen CDA Zoeterwoude 2018

Gefeliciteerd! Iedere inwoner van Zoeterwoude gefeliciteerd!

Niet alleen met een sluitende begroting, want houdt dat de mensen bezig vragen we ons wel eens af. Maar vooral met het feit dat u in Zoeterwoude woont. Zoeterwoude, de kleinste gemeente van Zuid-Holland, 1 van de 23 gemeentes met minder dan 10.000 inwoners. Klein, maar heel fijn. De vraag die dan in mij opkomt, bent u daar trots op? Vertelt u op verjaardagen en partijen (buiten Zoeterwoude) dat u in Zoeterwoude woont, u weet wel die kleinste gemeente van Zuid-Holland (of waar die brouwerij staat). Maakt Zoeterwoude u trots?

Waarom zou u trots moeten zijn wat CDA Zoeterwoude betreft, dat gaan we proberen te ontdekken in de komende minuten.

We zullen het wel over de begroting moeten hebben, dat is immers de aanleiding van deze beschouwing. De eerste begroting van deze periode, dit keer met onze eigen CDA wethouder op financiën. Over goede dingen kan je vrij kort zijn, 2019 ziet er goed uit zonder buitensporige lastenverzwaring voor onze inwoners en ook het meerjaren perspectief geeft de burger moed. Zoals het Zoeterwoude betaamd zijn we voorzichtig met onze middelen, rentmeesterschap is in Zoeterwoude niet alleen iets van het CDA. De auditcommissie was positief over het technische aspect en in de voorronde van 1 november jongstleden hoorden wij ook niet heel veel kritiek, zelfs niet vanuit de oppositie. Want zeg nu zelf, je kan van inzicht verschillen op details, maar iedereen zal zien dat wij het goed voor elkaar hebben hier in Zoeterwoude. Toch willen we een doorkijkje naar de toekomst geven vanuit ons perspectief, thema’s die we zullen raken zijn trots, sociale media en natuurlijk, zoals u bijna gewend bent van ons; respect.

We hebben het landelijke nieuws weer eens gehaald. Wanneer haal je het grote mensen nieuws in Nederland? Veelal als er iets niet goed gaat. Want waarom op het 8 uur journaal melden dat de kleinste gemeente van Zuid-Holland als enige gemeente op alle zes toezichtdomeinen van het interbestuurlijk toezicht “groen” scoort. Van belang daarbij is dat de horizontale verantwoording van het college van burgemeester en wethouders aan de raad en de controle van de raad op het college goed functioneren.

Als enige gemeente in de hele provincie dus, van 60 gemeenten, de enige. Kortom, wij kunnen hier nu wel even een momentje trots op onszelf zijn, op ons college op onze gemeente.

Voelde ik mij persoonlijk trots op Zoeterwoude toen op de tribune van ADO Den Haag aan mij gevraagd werd of ik daar wel kon zijn en ik geen afvaldienst had? Nee dus.. Mensen die in Scheveningen wonen en hoogstwaarschijnlijk nog nooit in Zoeterwoude zijn geweest (hun gemis) spreken mij er wel op aan. Dat is natuurlijk niet iets wat wij hier willen, maar wat ons betreft willen de inwoners dat ook niet. Niet omdat we geen kritische geluiden dulden, maar puur vanwege beeldvorming. Want, ik hoef het hier niet te vertellen, maar hoop wel dat de inwoners dit oppikken, er zijn kapers op de kust. Die kapers zijn er al jaren, maar we worden ons steeds bewuster van de kapers. Ondanks het feit dat ons toegezegd is door de Commissaris van de Koning op zijn werkbezoek, dat niets gedwongen zal zijn als wij zelf maar goed opletten en weten wanneer het “tijd” is, denken anderen toch heel erg anders over gemeentelijke fusies. Bewijzen dat de grotere gemeenten beter, efficiënter en goedkoper functioneren zijn er nog steeds niet na al die jaren. Er zijn eerder bewijzen dat het andersom is. Het openbaar ministerie zou in een strafzaak beschuldigd worden van tunnelvisie, maar wat dit onderwerp betreft modderen we in Nederland gewoon door. Gemeenten maken de gang naar de rechtbank, inwoners komen in opstand en in een enkel geval is het wel de uitkomst. Laten we duidelijk zijn vanaf deze plaats, CDA Zoeterwoude ziet geen enkele reden om te herindelen met wie dan ook. Op dit moment dan, de bewijzen hebben we in handen dat het nog goed gaat met ons. Kijk naar de begroting, kijk naar de rapportage Interbestuurlijk Toezicht. Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn? Nee dat niet, ook wij moeten ons continue verbeteren, staan voor grote uitdagingen zoals de invoering van de omgevingswet, Jeugdzorg en voornamelijk de kosten daarvan. De krapte op de woningmarkt en natuurlijk onze rol in de regio.

Wanneer wij, maar ook de inwoners publieke negatief zijn op bijvoorbeeld Facebook, dan wordt dat ook opgepikt in de buurgemeenten en op het provinciehuis. En daar zullen ze dan zeggen: kijk Zoeterwoude heeft het niet meer in de hand. Daar moeten we iets aan doen. En er iets aan doen betekent maar 1 ding.

Dus is herindeling iets van de politiek? Nee het is ook iets van de inwoners, ben trots, vertel overal dat het in Zoeterwoude goed wonen is, dat er zaken beter kunnen is evident, maar dat het bestuur van Zoeterwoude, de ambtenaren van Zoeterwoude en de gemeenteraad van Zoeterwoude die zaken wel oppakken en zullen proberen het zo goed mogelijk voor iedereen op te lossen. Dus ook vanaf deze plaats de oproep aan het college, zorg voor een goed afvalbeleid, voor iedere inwoner toegankelijk. Zodat ik weer ongestoord naar het dramatische spel van ADO kan kijken, maar het is niet alleen eigenbelang, deze primaire taak moeten we in onze gemeente gewoon goed voor elkaar hebben. 

Wij mensen hebben de gewoonte alleen te klagen, maar nooit of in ieder geval bijna nooit publiekelijk uit te spreken dat iets goed gegaan is. Kijk maar eens op Facebook, hoeveel reacties bij bijvoorbeeld de KLM zijn van deze aard: “Dank KLM dat jullie op tijd vlogen”. Nee, mensen gaan ervan uit dat alles goed gaat en als het niet zo is, dan laten ze van zich horen. Zo ook in onze mooie gemeente, zodra er iets dwars zit wordt de weg van de massacommunicatie gezocht om druk uit te oefenen op organisaties en zelfs op individuen. Sommige mensen in Zoeterwoude zijn er zelfs van overtuigd dat de gemeente haar beleid aanpast vanwege commentaren op Facebook. Ook is participatie een gevleugeld begrip dat ons inziens regelmatig verkeerd geïnterpreteerd wordt. Participatie of inspraak is een leidraad voor de gemeente om het beleid op te baseren en voor ons als raad in onze besluiten mee te laten wegen en niet om iedereen individueel zijn of haar zin te geven. We leven in een democratie en dat is niet altijd het meest ideale systeem, want de meerderheid beslist en dan ook nog eens een afvaardiging van alle inwoners, dus niet iedereen krijgt zijn of haar zin. Dus neemt u van ons aan dat wij, alle 13 raadsleden, 5 commissieleden, het college van burgemeester en wethouders en alle ambtenaren dagelijks hun uiterste best doen om Zoeterwoude voor iedereen zo leefbaar mogelijk te maken. We moeten voorkomen dat ook in Zoeterwoude de sfeer van “zij tegen wij” ontstaat, de gemeente is niet je vijand, nee de gemeente is het faciliterende orgaan zodat je hier kan wonen, werken en recreëren. 

Ik neem u even mee naar 2025, Zoeterwoude heeft ruim 10.000 inwoners, maar helaas, de verkiezingen van 2022 waren niet meer de verkiezingen die wij nu hier met z’n allen voor ogen hebben. Oftewel, mocht u het nog niet begrijpen, Zoeterwoude, gemeente “niet-Zoeterwoude”. We zijn een wijk, niets meer en niets minder, sterker nog we zijn 2 wijken en een beetje vergeten gebied. Laten we veiligheidshalve aannemen dat we een wijk van Leiden zijn. Hoe ziet het er hier dan uit…

Op de Rijndijk wonen ondertussen al veel mensen, want Verde Vista is klaar, dat is op zichzelf wel heel goed nieuws. Tussen de A4 en het Molenpad wordt de grond al bouwrijp gemaakt voor een prachtig wijkje en het appartementencomplex aan de Noordbuurt 27 is al bijna klaar. En CDA Zoeterwoude bestaat ook niet meer. Er worden hekken verkeerd geplaatst waardoor de jeugd niet meer het trapveldje op kan. Wat nu? U belt naar de gemeente, welk trapveldje bedoelt u van de 500 die we in de gemeente hebben? En maar afwachten of er iets gebeurt. Ik vermoed dat het iets langer duurt dan in Zoeterwoude momenteel. Of u kiest voor de Facebook route, maar wordt dat überhaupt door raadsleden opgepikt? We hebben toch wel grotere problemen in de gemeente dan een niet toegankelijk trapveldje in een buitenwijk. En 2025… hoe zou het zijn met Zwethof? Gewoon een vraag die ons bezig houdt.

Daarom beste mensen, ben trots op wat we doen, draag dat uit. Vertel iedereen die het wil horen dat wij in Zoeterwoude wel luisteren naar de inwoners, ja dat het niet altijd helemaal vlekkeloos loopt snappen wij ook wel. De gemeente is best een ingewikkeld bedrijf, en de werknemers doen echt wel hun best, dus de ambtenaren grapjes… Niet in Zoeterwoude, dat verdienen ze echt niet. Zolang wij ons hier druk maken over lantarenpalen die het al een poosje niet meer doen, dan hebben we het echt goed voor elkaar. En dat willen we zo houden, dus de oproep aan iedereen: Spreek ook positief over Zoeterwoude en niet alleen over de zaken die niet goed gaan. Alle beetjes helpen om de kapers op afstand te houden.

In de begroting valt te lezen dat we over 2 jaar de 10.000 inwonersgrens bereikt hebben, natuurlijk nog steeds niet een metropool, maar al wel in de “double digits” Kunnen we dan nog zo lokaal betrokken besturen als we nu doen? CDA Zoeterwoude denkt van wel, tenminste wij vinden dat vanzelfsprekend. Daar zullen we alles aan moeten doen om het verschil te blijven maken, betrokken en bevlogen.

We weten nu welke toekomst we niet ambiëren, om dat te bewerkstelligen moeten we nu dus alert zijn en blijven. De nieuwe raad, het huidige college is slechts een maand of 8 oud. Daarom ook even tijd voor wat reflectie. Het zal geen geheim zijn dat wij niet geheel tevreden uit de verkiezingsstrijd kwamen, maar goed de inwoner heeft gesproken. Het is wat het is. Met z’n zessen zal CDA Zoeterwoude in ieder geval het beste ervan maken, samen met onze coalitiepartner. Bijzonder trots zijn we op ons coalitieprogramma, het is zelfs zo’n goed programma dat onze vrienden van de VVD er tevreden mee zijn. Want uiteindelijk zitten we allemaal hier voor hetzelfde doel, Zoeterwoude.

We hebben het coalitieprogramma natuurlijk ook langs de uitvoeringsagenda van het college gehouden, want iedere partij wil tijdens deze raadsvergadering wel een motie voor het één of ander indienen.  Wij hadden een ideetje, staat het al in de uitvoeringsagenda…. Tja, waarom dan nog meer werk zoeken voor de organisatie? Het is al redelijk druk om alle ambities op duurzaamheid, energietransitie, sociaal domein, omgevingswet en regionale samenwerking waar te maken. We zijn best al wel goed bezig eigenlijk al zeggen we het zelf.

Dus wij doen een appèl op u als inwoner, op onze collega raadsleden en op het college om trots te zijn op hoe we het hier in Zoeterwoude voor elkaar hebben.

De ontelbare Zoeterwoudse vrijwilligers bij verenigingen, stichtingen en sportclubs. De betrokken inwoners en onze ondernemers zijn een voorbeeld voor veel andere gemeenten, samen maken wij het verschil. Dat geluid mag wel eens de boventoon gaan voeren.  Ben trots op Zoeterwoude, op jezelf en ook op anderen, misschien vooral op anderen….

Respect is een gevleugeld woord, het is ondertussen meer een containerbegrip geworden, een uitdrukking van een rapper. CDA Zoeterwoude constateert dat er meer en meer, voornamelijk op sociale media ook naar de gemeente toe respectloos gereageerd wordt. Dit veroordelen wij ten scherpste, wij zullen en moeten elkaar altijd met respect behandelen. Dat doen wij hier in de raadszaal ook en als iemand over het randje dreigt te gaan wordt hij of zij daarop aangesproken. Maar wie spreekt iemand aan op een Facebook commentaar? Bij dit soort commentaren ontstaat vaak een sneeuwbal effect en binnen de kortste keren deugt er helemaal niets meer van de gemeente en de mensen die daar “werken”. Ja u ziet het goed, voor de mensen die meelezen, werken staat tussen aanhalingstekens, want ambtenaren werken toch niet? Kan hier alsjeblieft een einde aan komen, de medewerkers van onze gemeente geven net zoveel om Zoeterwoude als u en misschien nog wel meer ook. Zij zorgen er ook voor dat onze gemeente er zo mooi uitziet, netjes onderhouden is, er op tijd gestrooid wordt (ook op de fietspaden) en dat het trapveldje weer bereikbaar wordt. Kortom, het is eigenlijk te erg voor woorden dat het moet, wij vragen, nee eisen, om eerst na te denken en dan pas te posten op de “sociale” media, ga respectvol met elkaar en met de gemeente om.

Media, nog zoiets….. Wij missen al een tijdje onze Zoeterwoudse Ferry Mingelen, maar zo blijkt, Buijze Pers heeft bedacht dat Zoeterwoude niet meer belangrijk genoeg is om aandacht te geven in het weekblad. Dit vinden wij bijzonder jammer, want al zijn we de kleinste, we zijn zeker niet oninteressant en onze inwoners krijgen wel dat weekblad door de bus en kunnen alles lezen over Leiderdorp, maar niet over onze eigen prachtige gemeente. Daarnaast hebben we twee regionale omroepen die beide de vergunning willen hebben voor de regio, ook daar wachten we nu alweer een jaar op tot het commissariaat van de media de beslissing genomen heeft. Wij zijn erg blij met de aandacht die Zoeterwoude momenteel krijgt, want ook daardoor zien mensen dat Zoeterwoude ertoe doet, dat we niet stil zitten, dat er mooie dingen gebeuren. En als we dan toch iets mogen wensen, de dingen die niet goedgaan gewoon in hele kleine lettertjes publiceren. Welke omroep uiteindelijk de vergunning krijgt, wij hopen dat ook in de toekomst de verslaggeving vanuit Zoeterwoude op het niveau van afgelopen jaar blijft. En dan bedoelen we niet alleen vanuit de raadszaal, maar ook vanuit het Dorp, vanaf de Rijndijk en natuurlijk uit de buitengebieden.

Klopt, weinig inhoudelijk gesproken over de begroting, maar goede wijn behoeft geen krans. De begroting is een blik op de toekomst en de blik op de toekomst die wij geschetst hebben is niet de toekomst die ons het beste voor de inwoner lijkt. Dus nogmaals (want de kracht zit in de herhaling) ben trots op Zoeterwoude, geef elkaar en de gemeente meer dan eens het voordeel van de twijfel. Vertel iedereen dat Zoeterwoude tien keer beter dan het beste is. Moeten met elkaar de negatieve beeldvorming van anderen voorkomen, voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Wij dragen met trots de naam CDA Zoeterwoude en zijn in ieder geval bijzonder trots op Zoeterwoude, op haar inwoners, op het college en op onze collega’s in de raad. Wie volgt ons voorbeeld?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.