21 december 2016

Verbinding

Zoeterwoude, 15 december 2016

Dames en heren, 

Mijn toespraak vandaag staat in het teken van verbinding. 

In 2017, en in de jaren daarna, moet de verbinding een prominente positie blijven innemen in onze samenleving. We zullen elkaar hard nodig hebben om Zoeterwoude en de wereld om ons heen leefbaar te houden. Om gezamenlijk te kunnen blijven zorgen voor een veilige en prettige omgeving om te leven en te werken. Want verbinding is ook voor elkaar zorgen. Elkaar helpen, omzien naar elkaar. Maar het leggen van verbinding gaat niet vanzelf. Het is iets waar we allemaal voor moeten werken. Zeker in een snel veranderende samenleving. Een samenleving waarin velen een gehaast leven leiden. En waar individualisering en chronisch tijdgebrek steeds vaker de boventoon voeren. Soms voelt het alsof we de aandacht voor de medemens een beetje zijn kwijtgeraakt. En dat terwijl we meer dan ooit een gemeenschappelijke basis nodig hebben. Er komt zoveel op ons af. Wij het bestuur van deze gemeente kunnen dit alleen maar toejuichen en stimuleren waar mogelijk. Deze gemeenteraad werkt mijns inziens als verbindende factor.  

Ik kan deze speech vandaag niet houden zonder stil te staan bij de ontwikkelingen om ons heen. Terreuraanslagen en politieke ontwikkelingen dreigen de wereld, en ook ons landje ingrijpend te veranderen. Maar wat kunnen we hiertegen doen? Wat is ons antwoord op de angst die steeds meer naar boven komt? Mijn antwoord is dat we angst moeten voorkomen, op de manier die ik net al noemde: Verbinding.

Voorkomen dat we in angst leven. Leven in angst leidt tot wantrouwen en daardoor tot nog meer onbehagen.Kijk naar de (politieke) ontwikkelingen in ons land en ver daar buiten.Het populisme wordt angstig groot zij zijn degenen die die angsten voeden en stimuleren. Als er maar vaak genoeg minder, minder geroepen wordt, een bevolkingsgroep tot crimineel en slecht benoemd wordt en zelfs een compleet geloof veroordeeld wordt, zaait men angst en oogst men narigheid. Hoe krom is het dat er vandaag in de 2e kamer weer eens gesproken wordt over het toestaan van beledigen. Ik weiger hieraan mee te doen, ik hoop iedereen dit ook zal doen.Niet alleen roepen “Yes we can “ en we will built a wall and they will pay for it”. Tot zover mijn zorgen die ik hier toch even in dit eindejaar verhaal met u wil delen.

Bij een jaar afsluiting hoort ook een terugblik. Stilstaan bij gebeurtenissen hoor ik eigenlijk ook te doen. Ik zal me beperken tot wat in mijn wereldje, 65 plus, best aankomt. Opgegroeid in de jaren ’50 en ’60 met de daarbij horende normen en waarden, ik probeer de meesten nog steeds in praktijk te brengen. De muziek uit die tijd is in ieder geval nog steeds actueel. We zijn wel een paar coryfeeën uit die tijd verloren dit jaar en dat zegt mij ook weer eens, dat wij mensen kwetsbaar zijn en niet het eeuwige leven hebben. We hebben allemaal meegekregen dat er een aantal beroemdheden uit die tijd overleden zijn. Ik beperk me tot een paar namen: Leonard Cohen, Peter van Straaten, Toots Tielemans, Greg Lake, Prince en David Bowie. Het is, bij mij althans, even wakker worden als er zo’n naam in het nieuws komt.

Nu onze omgeving: Ik durf te zeggen dat: Hier in onze gemeente loopt alles eigenlijk best goed. We krijgen weer bomen langs de Nieuweweg, woningen in de Meerburgerpolder en ons groen blijft prima onderhouden. Onze organisatie zet professionaliseringsstappen vooruit. De participatie in onze kleine samenleving is geweldig te noemen. En wij als gemeentebestuur weten wat we te doen hebben, geen gekke dingen en blijven meedenken met het wel en wee van ons dorp.
Wat kunnen we ons hier nog verder wensen?? 

Ik kom tot een afsluiting. Ik nodig u uit om straks samen met mij alvast te proosten op de komende kerstdagen en het begin van 2017, en een goed en verstandig politiek 2017. 

Jan Gahrmann

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.