Astrid Coene-Beereboom

Raadslid

WMO, Jeugdzorg, Rijndijk, subsidies, afval. Dit zijn enkele onderwerpen waar ik mij afgelopen 4 jaar intensief mee bezig heb gehouden in de gemeenteraad voor u! 

Beroepsmatig ben ik werkzaam in de zorg, en deze kennis is onmisbaar om alle zorg en welzijnsonderwerpen goed te kunnen begrijpen en te kunnen verbeteren. Voor het CDA, maar zelfs voor de hele gemeenteraad, ben ik de specialist op het gebied van WMO en Jeugdzorg. 

Hierbij heb ik o.a. bereikt dat:

* De eigen bijdrage op huishoudelijke zorg verlaagd is voor de middeninkomens
* De onafhankelijke clientondersteuner meer en beter wordt ingezet ter ondersteuning van u
* Het PGB makkelijker hanteerbaar is en de bureaucratie is vereenvoudigd
* Zoeterwoude een DementieVriendelijke gemeente wordt
* De Jeugdzorg ondanks de transitie en de forse rijksbezuinigingen goed is doorgegaan.

En vooral: Zorggeld blijft zorggeld! Een overschot gaat niet in de algemene reserve, maar blijft behouden voor zorg in de toekomst!

De komende jaren zal de transformatie van de Jeugdzorg moeten worden vormgegeven, zoals 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, de overgang van 18- naar 18+, voldoende pleegzorg, zoeken naar creatieve oplossingen om wachtlijsten te verlagen en vooral: Passende zorg voor iedereen. 

Waarbij het CDA voorop stelt, dat iedereen zelf mag beslissen wat wel of niet nodig is. De gemeente moet er zijn voor de inwoner en mag zich niet verschuilend achter regels. De gemeente Zoeterwoude heeft de afgelopen jaren alle nieuwe taken in het sociaal domein voortvarend opgepakt. Ik ben erg trots op de inzet bij de gemeente om kritisch op zichzelf te zijn en continue te zoeken naar verbeteringen.

De kern Rijndijk heb ik de afgelopen jaren telkens weer onder de aandacht gebracht in de gemeenteraad. Het is een prachtig stuk van Zoeterwoude om te wonen, werken en te recreëren. En dat weet nu ook iedereen in de gemeenteraad en op het gemeentehuis. Bij alle voorstellen, plannen en ideeën heb ik de afgelopen 4 jaar de aandacht gevraagd voor de Rijndijk. Voorzieningen en leefbaarheid zijn heel belangrijk om te behouden en te verbeteren. De nieuwe wijk Verde Vista, maar ook de bewoners van de nog te bouwen appartementen Aquamarijn geven de mogelijkheid om dingen te verbeteren, zoals voldoende parkeerplaatsen, voldoende groen, en een goede wijkontsluiting, voor iedereen. 

Graag blijf ik mij de komende jaren weer voor uw belang en welzijn inzetten. Het CDA staat voor een samenleving waarbij niet de gemeente, maar U het middelpunt bent. Het CDA zoekt dit in verbinding en samenwerking. Wij willen ondersteuning geven aan de  initiatieven vanuit de inwoners, verenigingen en bedrijven. Om samen Zoeterwoude een nog betere samenleving te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.