Veehouderij in het Groene Hart - actiepunten

Op 12 april 2013 organiseerde CDA Zoeterwoude in samenwerking met het Agrarisch Platform een bijeenkomst met als thema 'Veehouderij in het Groene Hart. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u op onze website.

Tijdens de bijeenkomst werd een aantal actiepunten genoemd. Deze actiepunten zijn te vinden in bijgaande document. Zodra er respons op de betreffende actiepunten is, zullen we die uiteraard melden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.