14 juli 2021

Benno de Ruiter brengt motie veiligheid in

Onderstaand leest u de ingebrachte motie van Benno de Ruiter namens CDA Zuidplas tijdens de gemeenteraad van 13 juli 2021.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • In bijlage 2 een voorstel wordt gedaan voor het schrappen van 65k bij veiligheid
  • De bezetting van 4 boa’s in onze gemeente geen ruime bezetting is voor krachtige dorpen

Overwegende dat:

  • Zuidplas een groeigemeente is
  • Zuidplas haar uitdagingen heeft m.b.t. veiligheid
  • De gemeente de plicht heeft een veilige leefomgeving te creëren
  • Bezuinigen op dit aspect meerkosten zal geven op andere leefgebieden

Roept het college op:

  • Dit voorstel niet mee te nemen naar de programma begroting en deze te plaatsen op de ‘niet wenselijk’ lijst
  • De financiële dekking te onderzoeken bij de aangedragen voorstellen

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA                                       

Benno de Ruiter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.