14 juli 2021

Brief bestuur over de landelijke koers van het CDA

Het landelijk CDA verkeert in zwaar weer. In onze brief van 15 juni 2021 laat het bestuur CDA Zuidplas weten, te rekenen op “spoedige reactie en daadkrachtig optreden” van de partijtop. Tijdens een extra partijcongres moeten verantwoording over het verleden en vertrouwen in de toekomst de centrale thema’s zijn. Het bestuur CDA Zuidplas onderschrijft de roep om een extra partijcongres te organiseren en betreurt dat dit drie maanden op zich laat wachten. De conclusies van de Commissie Spies, de positie van Pieter Omtzigt, wel of geen kabinets-deelname, wel of geen leiderschapswissel ….. in aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad van maart 2022 staan ons nog verschillende cruciale momenten te wachten. Individueel zullen de leden van CDA Zuidplas - waaronder raadsleden, wethouder, bestuursleden en kwartiermakers - steeds hun positie overwegen. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor een gezamenlijk standpunt. Dat laatste is van belang om de positieve energie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 niet verloren te laten te gaan, elkaar te steunen in het lokale politieke werk en tijdens de campagne met één boodschap (potentiële) kiezers en pers tegemoet te treden. De gezamenlijke lijn die wij uitdragen, luidt als volgt: 

 

-    We onderschrijven de CDA kernwaarden: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap of te wel: waardig, rechtvaardig, zorgzaam en duurzaam en dragen deze ook gemeenschappelijk uit;

-    We distantiëren ons van de onmacht en onduidelijkheid die het landelijk CDA uitstraalt en benadrukken dat wij als lokale afdeling vanuit onze verantwoordelijkheid een eigen geluid laten horen;

-    We zetten met onze kwartiermakers lokaal vol in op Krachtige Dorpen, met alle bijbehorende activiteiten en verwoorden dat in een goed verkiezingsprogramma;

-    We nemen opvattingen van inwoners van Zuidplas over de positie en koers van het CDA en de mogelijke effecten hiervan op de kiezersgunst serieus;

-    We bezinnen ons individueel en collectief op onze positie na het extra partijcongres van september 2021.

 

Met  vriendelijke groeten, namens het bestuur 

Gert Will, voorzitter 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.