29 september 2021

CDA Zuidplas vraagt inwoners om input voor het verkiezingsprogramma

Was het de afgelopen jaren voor iedereen makkelijk? Nee! De afgelopen jaren spraken we als CDA Zuidplas heel veel inwoners. Soms onder goede omstandigheden maar ook regelmatig omdat er zaken niet goed gingen. Als echte lokale partij hebben we ons steeds ingezet voor onze inwoners. Zo werd de hondenbelasting afgeschaft, vragen we keer op keer om voorrang voor onze inwoners op de huizenmarkt en zorgen we dat ieder dorp binnen onze grenzen een compleet dorp kan blijven.

Niet voor niets is onze slogan ‘Krachtige dorpen!’ Het moet niet de politiek zijn die centraal staat, het zijn de dorpen met hun inwoners die weten wat nodig is.

Als CDA Zuidplas hebben we de kracht van verbinding steeds gezien. Juist nu. Benno de Ruiter, Harmen van Norel, Pien Meppelink, Mark den Hollander en Edwin van Koeverden spraken als kwartiermakers de afgelopen periode met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Zuidplas. Omdat zij het kloppende hart van Zuidplas vormen, vindt het CDA juist hun ideeën, wensen en meningen belangrijk bij het vormen van het verkiezingsprogramma. De afgelopen vier jaar heeft het CDA vrijwel al de verkiezingsbeloften die zij de vorige verkiezingsperiode maakte, waargemaakt. Dat is eerlijk! De volgende vier jaar willen wij dat niet anders doen. Daarom vraagt het lokale CDA ook nu om uw input. Wat zou het lokale CDA volgens u de komende vier jaar moeten bereiken. Wat verdient onze inzet?

Uw mening deelt u met ons door het invullen van een korte digitale vragenlijst. Het invullen kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. De survey is hier te vinden: https://forms.gle/83b53j6tKcpTZd2n6

Voor andere vragen of opmerkingen kan contact gezocht worden met een van de kwartiermakers via info@krachtigedorpen.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.