21 april 2022

Fractieadviseurs beëdigd

Nadat eerder al de gemeenteraad was geïnstalleerd, hebben nu de fractieadviseurs de eed of de belofte afgelegd om deel te mogen nemen aan commissievergaderingen van de gemeenteraad. De fractieadviseurs kunnen in deze vergadering de raadsleden vervangen om, zeker voor kleinere partijen, de werkdruk te verdelen. Daarnaast mogen ze door de eed of belofte ook inzage hebben in geheime stukken om zo de fractie te adviseren bij onderwerpen.

Op dinsdagavond 19 april werden er in totaal 20 fractieadviseurs, waarvan drie CDA'ers, geinstalleerd door burgemeester Weber. Hoewel het erg ceremonieel lijkt is het afleggen van de eed (confessioneel) of de belofte (seculier) zweert of beloofd men zich aan de grondwet te houden, geheimen te bewaren en geen giften aan te nemen. Dit wordt ook al de zuiveringseed genoemd. Burgemeester Weber las eerst de wettekst voor uit de gemeentewet en daarna mocht iedere fractieadviseur de eed of belofte doen. De eed is confessioneel en de belofte seculier. Andere invullingen zijn bij de gemeentewet niet toegestaan.

Voor het CDA zijn Ciska Dijkema-Bonnet, Maarten Huug Bode en Mark Vermeulen beëdigd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.