28 oktober 2021

Inbreng Benno de Ruiter over Posthuis in Moordrecht

Voorzitter,

De laatste jaren hebben we elkaar regelmatig gesproken via ‘de post’ en niet in dit ‘huis’. Goed dat we vandaag in dit huis spreken over het Posthuis in Moordrecht.

Laat ik vooraf zeggen dat onze fractie enthousiast is dat er op dit dossier nu wat aan het gebeuren is, dat is goed laten we dat vooral vasthouden want het is alweer een dossier dat 10 jaar speelt. 10 jaar! Dat is nogal een tijd. In 10 jaar kan een hoop gebeuren

  • We zijn geland op mars
  • Van Kats naar Weber
  • Van koningin naar koning
  •  En CDA Zuidplas heeft bijna meer zetels in de gemeenteraad dan in de landelijke peiling

 

Kortom er kan veel veranderen, maar helaas bleef het, ondanks dat het altijd de aandacht heeft gehad, lange tijd stil rondom het Posthuis.

Op 30 januari 2020 heb ik namens de CDA fractie samen met collega Karreman de handen ineen geslagen om zo snel als mogelijk beweging te krijgen op dit dossier, een doorn in het oog van vele.We hebben hiervoor de kortgesteelde schriftelijke vraag ooit ingediend namelijk:

‘Kunt u aangeven wanneer de informatienota m.b.t. het Posthuis wordt gepubliceerd?’

Dit naar aanleiding van het vaststellen op 5 november 2019 door het college met een projectopdracht Posthuis met het doel tot herontwikkeling.Op vragen van Gouwe ijsselniews heeft het college laten weten dat er een infonota zou volgen in januari 2020 aan de raad. Die was er niet en vandaar dus de kortste schriftelijke vraag ooit.

Sindsdien is het dossier ‘in ontwikkeling’. Echter valt het onze fractie op dat na schriftelijke vragen het steeds weer een beetje verder komt, een beetje het ‘houten treintje effect’ soms even een duwtje en dan gaat het weer een stukje verder. Kan het college toezeggen dat de vaart er nu in verder in komt en blijft?

Voorzitter naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen heeft de CDA fractie de volgende vragen aan het college.

1.     Kan het college aangeven wanneer de datum gepland staat voor de bewonersavond en waarom wordt dit niet openbaar gepubliceerd? Aanvullende opmerking daarbij is dat het gepland zou staan in oktober 2021, is er vertraging bij de welstandscommissie ? Zojuist gehoord dat het niet bij de ontwikkelaar ligt, hoe zit het college daarin.

2.     Wanneer is de verwachting dat de sloop gaat beginnen, inmiddels is q3 voorbij, loopt de proceduren nog? Zoja, wat is dan de status momenteel en de verwachting daarbij?

3.     U geeft aan dat er continu communicatie is naar inwoners (over en weer). Onze fractie heeft meerdere signalen dat dit niet het geval is, dat het 1 zijdig is en dan vooral een vraag vanuit de inwoner en geen reactie terug. Dit geldt zowel voor de gemeente als de ontwikkelaar richting de inwoners.

4.     Dit is een aanvullende vraag. Is het college bekend met het feit dat er inwoners zijn die zich niet gehoord voelen en dat zij zich zorgen maken, niet over de ontwikkeling dat wordt door iedereen die wij gesproken hebben toegejuicht, maar wel over zijn of haar woning. Wil het college toezeggen zorgvuldig in gesprek te gaan met deze inwoners zodat het proces geen onnodige vertraging gaat oplopen.

5.     Korte opmerking; inwoners die wij spreken zijn vaak in de veronderstelling dat de gemeente verantwoordelijk is voor eventuele schade die ontstaat door sloop en of bouwwerkzaamheden. Terwijl deze verantwoordelijkheid bij de ontwikkelaar ligt. Dit moet helder zijn en dus vooral met de ontwikkelaar besproken worden hoe deze hier mee om zal gaan. Wellicht kan de wethouder dit nog even duiden.

Voorzitter ik rond af.

De CDA fractie hoopt van harte dat dit dossier snel en zorgvuldig wordt uitgevoerd en gaan er dan ook vanuit dat het stellen van schriftelijke vragen op dit dossier niet meer nodig zal zijn en er echt werkt gemaakt gaat worden van de herontwikkeling. 

Dit is belangrijk voor het aanzicht in de Dorpsstraat, dit is in het belang van de omwonenden en het is goed voor het krachtige dorp Moordrecht.

De raadsvergadering is hier terug te kijken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.