08 juli 2021

Inbreng Mark den Hollander over Rv Investeringskrediet uitbreiding scholen Moerkapelle

Onderstaand leest u de inbreng van Mark den Hollander namens CDA Zuidplas over Rv Investeringskrediet uitbreiding scholen Moerkapelle tijdens de gemeenteraad van 7 juli 2021.

Voorzitter, 

Met een groeigemeente als Zuidplas is het niet vreemd dat we vaker spreken over het meegroeien van de voorzieningen die we hiervoor nodig hebben. Onderwijs is een van deze
belangrijke voorzieningen.  Het college heeft in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs aangegeven welke plannen er nog uitgewerkt moeten worden. De uitbreiding van de school in Moerkapelle is hier opvolgend. In het voorstel staat dat met de meest actuele gegevens een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Vanavond ligt dit voor ons. 

De CDA fractie is blij dat er een flexibel model wordt voorgesteld waarmee we de piek de komende 15 jaar kunnen opvangen. Wel roept het de vraag op hoe we beter zicht kunnen krijgen op de leerlingen prognoses. Het is en blijft moeilijk de groei van onze inwoners op een goede manier naar de groei van de voorzieningen te vertalen. Vorig jaar hebben
we met gelijke vragen bij het IKC Koningskwartier stilgestaan. Nu speelt dit in Moerkapelle. In de kanttekening lezen we de werkelijkheid vaak afwijkt van prognoses. We vinden het belangrijk om bij deze vraag stil te staan. Niet alleen omdat in 2019, enkele jaren geleden, de bouw van de brede school in Moerkapelle is afgrond. Maar ook omdat er nog grote uitdaging voor ons liggen. Krachtige dorpen, voorzieningen zijn hierbij van belang. Vraag aan de wethouder; welke ervaring kan gebruikt worden om deze maatregelen bij
bijvoorbeeld het vijfde dorp te voorkomen. 

We lezen bijvoorbeeld dat bij het IHP in 2018 uitgedaan is van het gemiddelde aantal kinderen per gezin voor Moerkapelle als geheel. Dit terwijl we weten dat een nieuwbouwwijk andere
kengetallen heeft. Wordt deze achtergrond meegenomen voor het IHB 2022 - … ? 

Bij akkoord voor het krediet wordt de school media 2023 gerealiseerd. Is er tot 2023 voldoende ruimte of is er een kans dat er in deze periode nog een knelpunt ontstaat? \
Voorzitter, we lezen dat er actief met de buurt wordt gecommuniceerd en geparticipeerd. Fijn en belangrijk dat dit een plaats heeft en ook aanpassingen mogelijk waren in dit traject. De CDA fractie wil dit belang ook hier benadrukken.

Dank u

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.