15 juni 2021

Reactie CDA Zuidplas op opzegging lidmaatschap Pieter Omtzigt

Beste leden en overige belangstellenden van het CDA Zuidplas,

U heeft wellicht via de diverse berichten in de media vernomen dat CDA Tweede Kamerlid, Pieter Omtzigt, zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd. U kunt zich voorstellen dat wij ons als bestuur, raadsleden, wethouder en kwartiermakers van het CDA Zuidplas hierdoor voor een moeilijke situatie gesteld zien. De heer Omtzigt heeft immers een breed draagvlak binnen de CDA achterban en ook bij de kiezers. Wij kunnen ons voorstellen dat dit bij veel leden en kiezers de vraag oproept hoe wij ons als lokale CDA afdeling tot deze situatie verhouden.

Het gaat hier over forse meningsverschillen in landelijke politieke standpunten rond inhoudelijk belangrijke zaken en hoe mensen, voornamelijk binnen de “Haagse top” van onze partij, zich tot elkaar verhouden en welk gedrag zij laten zien. Lokaal hebben wij recent een koers uitgezet voor onze campagne vanuit de overtuiging dat een sterk lokaal geluid meerwaarde heeft voor Zuidplas en haar inwoners. Met onze campagnetitel “Krachtige Dorpen” geven wij aan waar wij voor staan en waar wij voor gaan. Wij beseffen ons dat landelijke ontwikkelingen van invloed zijn op lokale afdelingen maar zetten ons onverminderd in voor herkenbare lokale thema’s, zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze lokale kandidaten. En net als Pieter Omtzigt, staan wij voor de christendemocratische kernwaarden waarop onze partij gefundeerd is, namelijk solidariteit, publieke gerechtigheid, rentmeesterschap en een gespreide verantwoordelijkheid. Als lokale afdeling blijven wij verbonden aan deze kernwaarden, zijn hierop aanspreekbaar en passen dit toe voor Krachtige Dorpen en staan graag open voor iedereen die zich hiervoor bij ons aan wil sluiten.


Als lokale afdeling volgen wij de ontwikkelingen binnen het landelijke CDA op de voet en spreken via onze contacten binnen het CDA waar mogelijk ons ongenoegen uit over de ontstane situatie. Wij verwachten een spoedige reactie en een daadkrachtig optreden van onze “Haagse” collega’s zodat het weer kan gaan over handelen vanuit onze kernwaarden en dat het onderlinge respect en waardering voor ieders inzet de boventoon voert.

Namens bestuur, raadsleden, wethouder en kwartiermakers die gaan voor Krachtige Dorpen.

Met een hartelijke groet,


Wybe Zijlstra
Secretaris CDA Zuidplas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.