Cultuur

Demy Tindal, de kinderburgemeester van 2016, had een fantastisch idee. Het geven van geschiedenis- en cultuurlessen op de basisscholen in Zuidplas. Het herkennen en bewaren waarom een gemeente gemeente is, versterkt het gevoel van saamhorigheid. Je bent samen verantwoordelijk voor de toekomst van een gemeente, die gebouwd is op het verleden. Het CDA wil de uitvoering van het idee in stand houden, meedenken en open staan voor nieuwe culturele initiatieven in de gemeente. Door Brains komen kinderen laagdrempelig in contact met cultuur in de gemeente. Het respecteren, handhaven en ondersteunen van onze plaatselijke tradities vinden wij belangrijk. Culturele stichtingen op het gebied van kunst, muziek, bibliotheek en historie verdienen ondersteuning in onze gemeente. Het CDA wil een monumentenbeleid ontwikkelen waarbij alle huidige potentiële monumenten onder de loep genomen worden. Dit om te voorkomen dat er opnieuw een belangrijk historisch bouwwerk gesloopt wordt, zoals bij de Snelle Sluis het geval was. 

Belangrijke speerpunten:

- Culturele ontplooiing en participatie voor zowel jong en oud ondersteunen.

- Het behoud van ons cultureel erfgoed stimuleren. 

- Ieder dorp een openbare (school) bibliotheek. 

- Versterken van het project Brains.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.