Dienstverlening

Inwoners staan centraal bij het contact met de gemeente. Daarom bevordert het CDA een werkwijze waarin de inwoner centraal staat en ambtenaren de ruimte krijgen om maatwerk te bieden. Zij praten nie over u maar met u. Zij zijn gericht op het bevorderen van de samenwerking en het benutten van de kennis, kunde en capaciteit van de inwoners en ondernemers. Daar waar inwoners en/of ondernemers zelf het initiatief nemen, stelt de politiek zich terughoudend op en biedt waar dat gewenst wordt, ondersteuning. Wij willen een efficiënte en effectieve ambtelijke organisatie die maximaal gebruik maakt van de moderne techniek en haar processen waar mogelijk automatiseert, zodat meer tijd beschikbaar komt voor het persoonlijke contact met de inwoners en ondernemers. Een toegankelijke en actuele gemeentelijke website waar burgers snel geholpen worden, is voor het CDA onderdeel van een dergelijke aanpak. Naast de optimale inzet van digitale middelen, heeft het CDA ook aandacht voor de groep inwoners die niet over digitale mogelijkheden beschikken.

Belangrijke speerpunten:

- Inwoners staan centraal bij dienstverlening.

- Aandacht voor inwoners die niet over digitale middelen beschikken. 

- Klantvriendelijke benadering van burgers door gemeente. 

- Optimaal gebruik digitale middelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.