Financiën

“De gemeente is er niet voor zichzelf, maar voor inwoners en ondernemers in Zuidplas”. De gemeente moet zorgvuldig omgaan met de belasting die inwoners betalen. Dat betekent dat de gemeente alleen die taken doet die nodig zijn en niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt.

De gemeente kan geen gaten in de begroting opvullen door de OZB te verhogen. De OZB is niet de sluitpost van de begroting. Tegenvallers op de begroting moeten worden opgevangen door bezuinigen op gemeentelijke uitgaven. Hierbij wordt niet gekozen voor de kaasschaafmethode, maar zullen daadwerkelijke keuzen in het beleid worden gemaakt. De komende collegeperiode mogen de belastingen hooguit stijgen met de inflatie. Het CDA streeft naar een OZB tarief dat lager is dan bij minimaal de helft van de andere Zuid-Hollandse gemeenten. Voor diensten en producten betalen inwoners een kostprijs dekkende vergoeding (leges). Deze bedragen worden onderbouwd, zijn helder en worden gecommuniceerd. Hondenbezitters betalen relatief veel belasting. Deze hondenbelasting wordt slechts deels gebruikt voor voorzieningen voor honden. Daarom vindt het CDA dat deze belasting stevig verlaagd moet worden. Voor onze lange termijn voorzieningen (zoals straatverlichting en riolering) wordt voldoende geld gereserveerd zodat er geen achterstanden of toekomstige budget problemen ontstaan. Met andere gemeenten werken we samen als di efficiënter (goedkoper) of effectiever (beter) is. Dit kan het geval zijn wanneer de gemeente Zuidplas met andere gemeenten meer kennis en kunde kan aantrekken of meer invloed kan uitoefenen. De gemeente moet op tijd haar rekeningen betalen. Ondernemers hebben recht op een betaling van hun facturen op het afgesproken moment. De gemeente dient daar waar mogelijk offerte-aanvragen zo te formuleren dat de eigen ondernemers kunnen meedingen naar de opdracht. 

Belangrijke speerpunten:

- OZB tarief lager dan bij minimaal de helft van de Zuid-Hollandse gemeenten

- Een sluitende begroting en meerjarenperspectief

- Hondenbelasting verlagen/halveren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.