Moordrecht - woningbouw

In Moordrecht richten we ons op inbreiding, niet op uitbreiding. Er wordt onderzocht of het sportcomplex verplaatst kan worden. Op deze wijze is er ruimte om de bevolkingsgroei op te vangen. Het onderzoek richt zich op het verplaatsen naar de rand van het dorp. Door deze verplaatsing ka ruimte worden geboden aan de gewenste uitbreiding van de sportvelden. De vrijkomende gronden lenen zich uitstekend voor woningbouw. Bij de verdere ontwikkeling van het dorp wordt aandacht geschonken aan sociaal veilig langzaam verkeersverbindingen met de omliggende dorpen en recreatiegebieden. Het CDA heeft aandacht voor ‘snelle’ routes naar werkgebieden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.