Nieuwerkerk - discountsupermarkt Lidl Dorrestein

Met de komst van een discountsupermarkt wordt voldaan aan een behoefte die leeft onder veel Nieuwerkerkers. Verder wordt er werkgelegenheid gecreëerd met de komst van een extra supermarkt. Winkelcentrum Dorrestein krijgt een positieve impuls door een extra publiekstrekker. Het CDA is dan ook voor de komst van de discountsupermarkt op de locatie aan de JA Beijerinkstraat.

Wel vindt het CDA dat er rekening gehouden moet worden met omwonenden. Daar waar mogelijk moet overlast voor hen voorkomen worden. Ook als dit extra kosten met zich meebrengt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.