Nieuwerkerk - woningbouw

Voor Nieuwerkerk aan den IJssel geldt dat na realisering van de huidige woningbouwplannen er geen verdere uitbreiding kan plaatsvinden. Uitzondering hierop zijn de ontwikkelingen in het kader van de Zuidplaspolderontwikkeling. Voor het bestaande gebied geldt het ‘steen voor steen’-principe: afbreken en opbouwen. We willen aandacht voor sociaal veilig langzaam verkeersverbindingen van en naar voorzieningen. Het CDA is voorstander van concentratie van medische- en sociale voorzieningen rond het Raadhuisplein, dan wel in Dorrestein. De voorzieningen moeten ook goed bereikbaar zijn voor mensen die slecht ter been zijn. Voor bedrijven is vooralsnog bedrijventerrein Kleine Vink de aangewezen plaats. Speeltuintjes verdienen extra aandacht. Verder krijgt bereikbaarheid van de wijken als Esse en Mossen blijvende aandacht. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.