Wonen in Zuidplas

Elk dorp is uniek. De vastgestelde structuurvisie wordt per dorp uitgewerkt. Hierbij gaat het over leefbaarheid, identiteit, wonen, detailhandel, bedrijvigheid en ontsluiting. Onze voorzieningen, zoals sport en cultuurverenigingen, zorgen voor sociale contacten en geven identiteit aan de dorpen.

Er is speciale aandacht voor het langer thuis wonen van senioren door middel van aanpassing van de woning, kangoeroewoningen, levensloopbestendige woningen. We bouwen niet voor vandaag maar voor de toekomst. Een groter deel van deze woningen wordt bestemd voor jongeren en senioren. Juist deze groepen ervaren een krapte op de woningmarkt. Voor jongeren die na of tijdens hun studie zelfstandig in Zuidplas willen wonen, moeten er mogelijkheden zijn.

De gemeente ontwikkelt bouwplannen die aansluiten bij de behoeften van inwoners en ondernemers. Hierbij wordt ruimte geboden aan particuliere initiatieven voor zelfbouw. De gemeente redeneert niet vanuit ‘Nee, tenzij…’ maar vanuit ‘Ja, mits…’

We willen een groene gemeente blijven met een actieve rol van agrariërs in landschaps- en natuuronderhoud. De bereikbaarheid van de dorpen krijgt blijvende aandacht. Eerst bewegen, dan bouwen! De file-problemen op de A20 worden samen met de geluidsproblematiek op korte termijn aangepakt door het rijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.