Woningbouw Zuidplaspolder

Aan toekomstige woningbouwplannen werkt het CDA mee, mits deze plannen ook bijdragen aan de kwaliteit en identiteit van de bestaande dorpen. Hiervoor dient bij de uitbreidingsplannen 5% van de (von)prijs van de woningen te worden geïnvesteerd in onze bestaande dorpen. Hiermee kan de leefbaarheid daadwerkelijk worden vergroot. Dit geld kan worden besteed aan het verplaatsen van bedrijvigheid, het realiseren van betere verkeersontsluitingen en het behouden of realiseren van voorzieningen. De plannen in de Zuidplaspolder hebben gezorgd voor het op slot zetten van bedrijven. Dit probleem moet bij de komende plannen nadrukkelijk meegenomen en opgelost worden. Het CDA wil eerst bouwen aan de dorpen in verband met behoud van voorzieningen. Hierbij gaan we uit van 5000 woningen zoals beschreven in de structuurvisie van 2013. Daarnaast kan aan een vijfde dorp gebouwd worden. Het CDA gaat ook hierbij uit van de genoemde structuurvisie, waar uitgegaan wordt van een basis van 4.000 woningen met een mogelijke uitbreiding op basis van de marktvraag. Het CDA is geen voorstander van het aan elkaar bouwen van de dorpen tot een stad en ook niet va een vijfde stad. Bereikbaarheid is cruciaal voor onze inwoners. Voor onze inwoners betekent bereikbaarheid dat je veilig en snel thuis, op je werk of bij onze voorzieningen kunt komen, met de fiets, te voet, met het openbaar vervoer of met de auto. Speciale aandacht is er voor onze ouderen en jongeren! Het CDA zet zich in voor een optimale fietsinfrastructuur door te zorgen voor voldoende fietsenstallingsmogelijkheden en veilige fietsroutes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.