22 januari 2017

Thema-avond Zorg voor Jeugd, Woensdag 1 februari

Op 1 februari houdt het CDA een bijeenkomst, waarin zij in gesprek wil met de inwoners van Zwijndrecht. Op de avond is het thema “Zorg voor Jeugd” Sinds januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om de ondersteuning bij een goede zorg voor kinderen en jeugdigen te regelen en te organiseren. Er gaan in de gemeente Zwijndrecht al veel dingen goed, maar nog niet alles. Het CDA wil in de komende jaren een bijdrage leveren om de ondersteuning en de zorg voor jeugd in Zwijndrecht en Heerjansdam verder te verbeteren.

Wij willen graag met u in gesprek over dit onderwerp. Op de avond zal een korte inleiding worden gehouden, waarna wij met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Het is voor het CDA van groot belang welke input u als inwoner van Zwijndrecht over dit onderwerp kan geven.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op woensdag 1 februari. De bijeenkomst vindt plaats in kindcentrum De Notenbalk, Bazuinstraat 26 te Zwijndrecht. Wij beginnen om 20.00 uur.

Op 15 februari, 22 februari en 5 april organiseert het CDA nog een aantal bijeenkomsten. De thema’s zijn Eenzaamheid, Kwaliteit van wonen en leven en economie. Reserveer deze data vast in uw agenda. U bent van harte welkom. In de plaatselijke weekbladen en op onze website www.cda.nl/zuid-holland/zwijndrecht zullen wij u in komende weken nader berichten.

 

CDA Zwijndrecht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.