16 november 2016

Gezond naar de sport: Ga toch fietsen!

Gezond naar de sport: Ga toch fietsen!

 

De verkeers(on)veiligheid op sportpark Bakestein vraagt aandacht! Het is een krioel van auto’s bij het halen en brengen van kinderen, daarnaast is de parkeerdruk hoog. Ook vinden er veel oversteekbewegingen plaats op de Middellijn doordat een sportvereniging sportvelden heeft aan beide kanten, in combinatie met het drukke autoverkeer komt dit de verkeersveiligheid niet te goede.

Ook bij andere sportlocaties in Zwijndrecht is de parkeerdruk hoog op piekmomenten, bijvoorbeeld bij het sportcomplex naast Develstein.

 

Het CDA heeft bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend met het verzoek de verkeersveiligheid en de parkeerdruk bij verenigingen te beteren door

Jeugd, ouders en de sportverenigingen actief te stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets naar de sportverenigingen toe, door bijvoorbeeld een campagne te organiseren met als thema: Gezond naar de sport! Ga toch Fietsen!

 

De motie is overgenomen door de portefeuillehouder.

 

 

Johan Limberger

raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.